Zagadnienia na lekcje 8 grudnia 2018r.

Na ostatniej lekcji :

  • powtarzaliśmy wiadomości dotyczące Oświecenia
  • poznawaliśmy tło historyczne Romantyzmu

Praca domowa:

  1. Przygotować się do testu z Oświecenia/pomocne będą wiadomości i ćwiczenia ze stron 226-229
  2. Ćwiczenia: IIIstr. 9, 1 str.10

Zagadnienia na test w przysłym tygodniu:

  1. Wymień najważniejsze wydarzenia  historyczne Oświecenia/ str. 206-208( rozbiory z datami, Konstytucja 3 maja- plus rok,powstanie kościuszkowskie, Legiony Dąbrowskiego)
  2. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, empiryzm, mecenat, morał
  3. Wymień przyczyny upadku Polski w XVIII w./ str. 216
  4. Wady i zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego./ str. 217-219 plus zeszyt
  5. Co to jest bajka? Treść bajki ” Ptaszki w klatce”- na pamięć. Co to jest alegoria? Wyjaśnij alegoryczne znaczenie bajki „Ptaszki w klastce”. / str.232-233 plus zeszyt
  6. Jak doszło do powstania polskiego hymnu narodowego, kto jest autorem tekstu hymnu?/ str. 257

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA URODZINOWE KWIATY I ŚLICZNA RAMKĘ NA ZDJECIE 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.