Zagadnienia maturalne- część I

Zagadnienia do opracowania przez uczniówgruntownie powtórzone na ostatniej lekcji:/ żródłem informacji są podręczniki oraz notatki w zeszycie

  1. Biblia. Stary i Nowy Testament.Ilu Biblia  ma autorów? Jak długo ją pisano? Z ilu części się składa i co te części zawierają?
  2. Wymień i omów 3 najstarsze zabytki języka polskiego.
  3. W którym z najstarszych zabytków języka polskiego zawarte jest pierwsze polskie zdanie, jak ono brzmi i co znaczy?
  4. „Bogurodzica” – pierwsza polska pieśń kościelna , pierwszy oryginalny polski utwór artystyczny.
  5. Kogo nazywamy asceta? Przedstaw treść Legendy o św. Aleksym.
  6. Trzy wzorce osobowe Średniowiecza /rycerz, władca, asceta
  7. Przedstaw treść i znaczenie przypowieści Syn marnotrawny.
  8. Humanizm. Jak rozumiesz hasło humanistów; „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”? RENESANS I-98
  9. Jan Kochanowski napisał 19 trenów . Co to za gatunek literacki ? Komu poeta poświęcił swoje utwory?/ RENESANS
  10. Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy ” ojcem poezji polskiej”?

Nieobecni na poprzedniej lekcji muszą sami powtórzyć na piątek.

 

Zagadnienia do powtórki na następny tydzien:/ ze względu na zdjęcia, jest tylko 5 pytań

3.Co to jest mit? Omów jeden wybrany mit (Prometeusz, Lot Ikara, Syzyf). Wyjaśnij pojęcia: „syzyfowa praca”, ” prometejski czyn”, ” pięta Achillesa”.

2.  Kim był Alfred Nobel? Wymień polskich laureatów Nagrody Nobla i dziedzinę w jakiej im go przyznano.

3. ” O zachowaniu sięprzy stole” Przecława Słoty, jako pierwszy polski utwór o tematyce świeckiej. Co to jest savoir- vivre?/ Średniowiecze/ I-79

4. Jakie były okoliczności historyczne przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej ?/ Średniowiecze/ I-44

5. Kto jest autorem słów:” A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi , iż swój język mają” i jakie są jego zasługi dla literatury polskiej?/ RENESANS  I-103

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.