Sprawdzian z Oświecenia/22 stycznia. Praca domowa z 15 stycznia 2016.

Pytania na sprawdzian z Oświecenia/ 22 stycznia:

  1. Kiedy miały miejsce trzy  rozbiory Polski , jakie państwa w nich uczestniczyły,  jakie były              przyczyny I rozbioru?

      2.   Co wiesz o Komisji Edukacji Narodowej ?

      4. Co wiesz o obiadach czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?

      5. Co to jest ” alegoria”?

     6. Do jakich wydarzeń politycznych w Polsce nawiązuje bajka Ignacego Krasickiego „Ptaszki w klatce”?

     przypomnienie:

   bajka „Ptaszki w klatce” ma formę dialogu między dwoma ptakami ( czyżykami),

  •  młody ptak dziwi się staremu, że ten jest  smutny. Nie rozumie placzu towarzysza zamkniętego w bezpiecznej przecież klatce z pożywieniem
  • młody czyżyk uważa klatkę za swój dom, ponieważ się w niej urodził i wychował nie znając życia na wolności.
  •  stary ptak tęskni za wolnością , chce się wyrwać ze swego więzienia- klatki- i tłumaczy młodemu:

 ” Tys w niej zrodzon- rzekł stary- przeto ci wybaczę;

Jam był wolny, dziś w klatce -i dlatego płaczę.”

  • bajka nawiązuje do losu Polaków w czasie zaborów. Starsze pokolenie, pamiętające czasy wolności, nie może pogodzić się z faktem,. ze ojczyzna nie może podnieść się z upadku. Celem życia starszego pokolenia jest odzyskanie utraconej niepodległości.
  • bajka ta jest alegorią ( w całości ma sens przenośny)- przedstawia obraz narodu polskiego  w czasie zaborów.

Praca domowa z 15 stycznia 2016.

  1. Przygotować się do testu z Oświecenia (pytania powyżej).
  2. Wyjaśnić w zeszycie pojęcia dotyczące Romantyzmu : „oda”, str.25, „ludowość” str. 39, „ballada” str.40/ NOWY PODRĘCZNIK
  3. Uzupełnić ćwiczenia – częściowo zrobione w czasie lekcji: ćw. II, str.8, III, IV, V, I str.10 – to przepisać do zeszytu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.