Praca domowa /z lekcji 16 stycznia 2021r.

 

 

PRACA DOMOWA:

1. Ćwiczenia: 9/82, 2 i 3/88

2. Prezentacja – Alex

2. Przygotować się do powtórki, sprawdzianu, ze Średniowiecza- zagadnienia i poniżej/ pomocnik powtórkowy- poniżej 

Powtórka ze Średniowiecza cz.II:

  1. Zasługi Kazimierza Wielkiego.
  2. Wymień 5 -6 najważniejszych wydarzeń historycznych polskiego Średniowiecza. /48
  3. Jakie były okoliczności przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej?/ podręcznik plus notatka( poniżej)
  4. Wymień i omów 3 wzorce osobowe Średniowiecza.  Kim był Zawisza Czarny?
  5. Kogo nazywamy asceta? Przedstaw treść Legendy o św. Aleksym.
  6. Wymień i omów trzy najstarsze zabytki języka polskiego.
  7. Dlaczego wśród średniowiecznych utworów „Bogurodzica” zajmuje wyjątkowe miejsce?
  8. Czym jest „Dagome Iudex”?
  9. „O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty, jako pierwszy polski , podpisany przez autora, utwór o tematyce świeckiej.
  10. Co to jest „savoir- vivre?/79

POMOCNIK POWTÓRKOWY

Pierwszym polskim dokumentem jest-DAGOME IUDEX-, w którym Mieszko I oddaje Polskę pod opiekę papieża (około 990 roku).

Chrzest Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=aXkg2tcdpB8

Wczesne ośrodki państwowe na ziemiach polskich powstały w połowie IX wieku. Główne plemiona to: Polanie (Wielkopolska) i Wiślanie (Małopolska)

– pierwszy historyczny władca zapisany w dokumentach to Mieszko I

– w roku 965 Mieszko I zawarł porozumienie z czeskim księciem Bolesławem I  (z Przemyślidów), odprawił 7 dotychczasowych żon i poślubił córkę Bolesława Dobrawę (Dąbrówkę). Dzięki temu mógł wraz całym krajem przyjąć od Czechow wiarę w obrządku zachodniorzymskim.

 Chrzest – 966

Chrzest przyjęliśmy z Rzymu za pośrednictwem Czech

Korzyści:

weszliśmy w sferę wpływów zachodnioeuropejskich

-język i alfabet łaciński ułatwił przenikanie do Polski dobrze rozwiniętej kultury grecko- rzymskiej

– dwór książęcy uczył się od kościoła sztuki administrowania młodym państwem

– uniezależniliśmy się (na krótko) od Niemców

– zbliżyliśmy się do Czechów, od których przejęliśmy podstawowe słownictwo związane z wiarą (ksiądz, ołtarz, ofiara)

– z jednej strony upadła stara oryginalna kultura słowiańska (zakazano dawnych obrzędów religijnych, śpiewania pieśni pogańskich) , wielu ludzi straciło życie broniąc swych starych wierzeń.

 

Księga Henrykowska” to powstała w XIII w. kronika Opactwa Cystersów w Henrykowie – spisana po łacinie. Jednak w jej treści znajduje się zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim: „Day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, które w transkrypcji można zapisać: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Tak miał się zwrócić osiadły na Dolnym Śląsku czeski rycerz Boguchwał do swej żony, gdy ta mełła ziarno na ręcznych żarnach.

Oryginalna „Księga Henrykowska” jest przechowywana w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 9 października 2015 r. została wpisana na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

 

„O zachowaniu się przy stole”Przecława Słoty ( WIERSZ O CHLEBOWYM STOLE) / podręcznik str.79

Jest to najstarszy zachowany wiersz polski o tematyce świeckiej i pierwszy utwór, którego autor podpisał się własnym imieniem. Powstał na początku XV wieku, a najstarsza znana kopia została sporządzona ok. roku 1415. Utwór liczy 114 wersów. Tematycznie wiąże się z kulturą dworsko-rycerską; jest literackim świadectwem przejmowania przez polskie dwory możnowładcze obyczajowości feudalnej Zachodu. Wiersz zawiera wskazówki co do kultury biesiadnej oraz głosi cześć kobiety. Autorem był prawdopodobnie Przecław Słota z Gosławic, szlachcic z ziemi łęczyckiej .

Savoir- vivre- zasady dobrego wychowania i ich znajomość

Najpierw Słota zwraca się do Boga o natchnienie, opisuje co jest na stole w czasie uczty wszystko z pola i gospodarstwa- chleb, mięso, piwo., miody). Daje rady jak zachowywać się przy stole.

W Średniowieczu jedzono proste potrawy ze zbóż i zwierząt hodowlanych i dzikich, a także produkty z lasu i sadu/ grzyby, maliny, orzechy, miód, jabłka, śliwki, gruszki, wiśnie, czereśnie. Używano dużo soli do konserwacji jedzenia

Slota zwraca się do rycerzy i władców, aby z szacunkiem i miłością odnosili się do kobiet. Na koniec prosi Boga o miłość i radość.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.