Praca domowa / z 2 października 2015

Przypomnienie pracy domowej z ostatniego tygodnia:

1. Wkleić do zeszytu fotografię:

  • wnętrza kościoła barokowego
  • obrazów Rembranta (1)  i Rubensa(1)
  • fonntanny Di Trevi

2. Na podstawie przykładu podanego na ostatniej lekcji napisz wpis do pamiętnika  ((journal entry), zachowując jego właściwą formę (omawianą na ostatniej lekcji)- minimum 3/4 strony.