Praca domowa na 7 grudnia 2019 r.

1.Przygotwać się do testu:

 • Dlaczego Mikołaja Reja nazywamy “ojcem literatury polskiej”? plus cytat: ” A niechaj narodowie…”
 • Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy “ojcem poezji polskiej”?
 • Co to jest fraszka?Jaka była tematyka fraszek Jana Kochanowskiego? Podaj tytuły kilku z nich.
 • Co to jest pieśń? Co wiesz o pieśniach Jana Kochanowskiego?
 • Epoka Odrodzenia (Renesansu) kierowała się zasadami humanizmu. Na czym polega ten prąd filozoficzny, literacki i artystyczny? Jak rozumiesz maksymę: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”? / I-98
 • Kim był Mikołaj Kopernik? Wyjaśnij pojęcia: heliocentryczny i geocentryczny. / RENESANS I-97

  2.Napisać rozprawkę na temat:

  Czym jest dla ciebie patriotyzm i jak rozumieją go dziś młodzi ludzie (twoi rówieśnicy)?

 • SŁOWNICTWO PRZYDATNE PRZY PISANIU ROZPRAWKI:

Formułowanie wstępu:

Interesuje mnie problem…; Warto rozważyć następujący problem…;  W mojej pracy postaram się przedstawić swoje refleksje; Spróbuję zastanowić się…; Postaram się udowodnić…; Moją ciekawość budzi…; Zaciekawia mnie…; Zagadnienie… zawsze mnie intrygowało. Próbowałem znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli w temacie wystąpi pojęcie określające uczucia, postawy człowieka, przeżycia – można ZACZĄĆ pracę OD DEFINICJI TEGO POJĘCIA. Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU. Określenia służące osiąganiu spójności wypowiedzi poza tym – ponadto – tymczasem – przede wszystkim – natomiast – choć – chociaż – mimo to – mimo tego – mimo że – ponieważ – dlatego – bo – gdyż – o czym świadczy – zatem – głównie – w dodatku – w gruncie rzeczy*

Argumentacja:  Zacznę od…; Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…; Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…; Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…; Z jednej strony…, lecz z drugiej…; Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…; Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…; Następne wydarzenie w życiu tego bohatera również świadczy na jego korzyść. A było to…; Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…; Weźmy więc pod uwagę…; Na zakończenie rozpatrzmy…; Z kolei przejdę do…; Według mnie…; Moim zdaniem…; Myślę, że…; Uważam, że…; *wyrażające opinię piszącego – sądzę, że – uważam , że – według mnie – w mojej opinii – z całą pewnością – moim zdaniem – jestem zdania – jestem przekonany, że – nie mam wątpliwości – z całą pewnością – nie znam w tej chwili odpowiedzi – nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania- prawdopodobnie – przypuszczalnie – niewątpliwie, – słusznie, – być może, – raczej, – w gruncie rzeczy, – na dobrą sprawę;

Wprowadzenia cytatów: – moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa „…” – powołam się na słowa „…” – świadczą o tym słowa „…” – oto co na ten temat mówi”…” – aby móc poprzeć moje zdanie zacytuje/przytoczę słowa „…” – rację ma … mówiąc , że ,,…” – najlepiej ilustrują to słowa ,,…”

Zakończenie -W świetle przetoczonych argumentów… -Z tego, co napisałam/em wynika, że… -Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że… -Jak wynika z przetoczonych argumentów.

PASTORAŁKA na szkolne Jasełka: ” Jak w Betlejem” / https://www.youtube.com/watch?v=tdX3GWkqVgI

SŁOWA: / nauczyć się

Jak w Betlejem cud zdarzył się
Tak od Chicago po South Amboye
Od Sejn po Cieszyn
Niech blaskiem lśni
Nad całą ziemia nam niebo dziś
Niech każdy kto usłyszy dźwięk
Niebiańskiej muzyki aniołów śpiew
Jaśnieje światłem gwiazdy tej
Co narodziła się w Betlejem

choć płoną miasta wkoło
świątecznych promocji zgiełk
chodźcie tu wokoło
odnajdźmy nawzajem się

niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas
głodnych nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas

Jak w Betlejem cud zdarzył się
Tak od Chicago po South Amboye
Od Sejn po Cieszyn
Niech blaskiem lśni
Nad całą ziemią nam niebo dziś
Niech każdy kto usłyszy dźwięk
Niebiańskiej muzyki aniołów śpiew
Jaśnieje światłem gwiazdy tej
Co narodziła się w Betlejem

choć rośnie miasto w koło
Lombardów i banków tłok
to miejsca wciąż tak mało na zwykłą, pomocną dłoń

niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas
głodnych nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas

niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas
głodnych nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas

Jak w Betlejem cud zdarzył się
Tak od Chicago po South Amboye
Od Sejn po Cieszyn
Niech blaskiem lśni
Nad całą ziemią nam niebo dziś
Niech każdy kto usłyszy dźwięk
Niebiańskiej muzyki aniołów śpiew
Jaśnieje światłem gwiazdy tej
Co narodziła się w Betlejem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.