Praca domowa na 27 lutego 2021

Zachęcam:

Praca domowa:

  1. Ćwiczenia : 3 i 4 str.126
  2. Napisz co twoim zdaniem ludzie cenią teraz najbardziej. Co w twoim życiu jest najważniejsze i dlaczego. Podaj przykłady. ( około 1 strony w zeszycie).
  3. Notatkiprzepisać do zeszytu:

Mikołaj Rej (1506-1569) – uznawany jest ( zwykle) za “ojca literatury polskiej” ponieważ:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty( polski) do przekazywania myśli za pomocą pisma

-niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia

– polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny

– jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie (“Krótka rozprawa…”, “Postylla”, “ Zwierzyniec”, “Psałterz Dawidów”, “ Żywot człowieka poczciwego”)

 

JAN KOCHANOWSKI – nazywany jest” ojcem poezji polskiej”.

  • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów
  • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
  • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
  • poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.