Praca domowa na 26 stycznia 2018

Na poprzedniej lekcji:

  • powtarzaliśmy wiadomości z poprzednich lekcji/ jako przygotowanie do sprawdzianu
  • uczniowie pisali sprawdzian ze Średniowiecza
  • omawialiśmy tło historyczne epoki Renesansu/od str. 90( hold pruski, unia polsko-litewska, konfederacja warszawska, Rzeczpospolita Obojga Narodów)
  • mówiliśmy o wybitnych osobowościach epoki Renesansu (Odrodzenia)

Praca domowa:

  1. Przygotować się do testu z historii – CHRZEST POLSKI/ podręcznik, notatki plus  informacje na kartkach
  2. UCZNIOWIE NIEOBECNI NA PORZEDNIEJ LEKCJI BEDĄ PISALI  zaległy SPRAWDZIAN (Z POPRZEDNIEJ LEKCJI).
  3. Ćwiczenia 1 i 2 str. 93
  4. Wypisać (w zeszycie) wybitne osobowości Renesansu, napisać notkę o M. Koperniku i wkleić do zeszytu jego zdjęcie. /str. 97

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.