Praca domowa na 3 listopada 2017

Na ostatniej lekcji omawialiśmy:

  • 3 porządki kolumn w Starożytnej Grecji/dorycki, joński i koryncki (uczniowie oglądali krótki film na ten temat)
  • co to jest mit i mitologia jako zbiór mitów
  • Starożytny Rzym

Powtarzaliśmy wiadomości na test sprawdzający.

Uczniowie pisali test.

Praca domowa:

  1.  Wkleić do zeszytu zdjęcia trzech budowli z kolumnami: jońskimi, doryckimi i korynckimi.
  2. Napisać, jaką rolę w naszym życiu odgrywa rodzina. / minimum 3/4 strony

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.