Praca domowa na 13 kwietnia 2018 r.

Praca domowa:

  1. Ćwiczenie 5/107, ćwiczenia I i V /114
  2. Przygotować się do testu z Renesansu (Odrodzenia)/zagadnienia podane na lekcji

W najbliższy piątek- I część testu. Po wycieczce – II

Test na najbliższy piątek:

      1.  Wymień powody, dla których XVI wiek zasługuje na miano „złotego wieku” w dziejach Polski.  /str. 91- DOKŁADNIE

2. Wyjaśnij pojęcia: „ dynastia”,”włoszczyzna”, „przywilej”,” spichlerz”,”dostatnio” ” „demokracja szlachecka”/ str.90-94 ” mecenat”/ str.102

3. Czym był HUMANIZM?

4. Co wiesz o Mikołaju Koperniku i jego teorii?/ str.97- wszystko z ramki

4. Jakie było główne hasło Renesansu? (słowa Terencjusza).

5. Jakie było główne motto  Renesansu i co oznaczało? /carpe diem

6. Kogo nazywamy „ojcem literatury polskiej” i dlaczego?/ plus cały cytat

7.Kogo nazywamy „ojcem poezji polskiej ” i dlaczego?/ DOKŁADNIE

8. Wymień 3 ważne wydarzenia historyczne polskiego Odrodzenia./str.91,92