Powtórka maturalna/na 10 lutego

Źródła do powtórki- podręczniki plus NOTATKI W ZESZYCIE

  1. Epoka Odrodzenia (Renesansu) kierowała się zasadami humanizmu. Na czym polega ten prąd filozoficzny, literacki i artystyczny? Jak rozumiesz maksymę: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”? / I-98
  2. Kim był Mikołaj Kopernik? Wyjaśnij pojęcia: heliocentryczny i geocentryczny. / RENESANS I-97
  3. Wymień zalety i wady ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego zasługi- (co powstało za jego czasów). (Oświecenie) I-217, 218, 219
  4. Alegorią czego jest bajka Ignacego Krasickiego „Ptaszki w klatce”? Powiedz kilka słów o jej autorze./ OŚWIECENIE I-227-233 plus rozbiory
  5. Kogo nazywamy „wieszczem”? Wymień 3 wieszczów polskiego Romantyzmu. Powiedz kilka zdań o jednym z nich./ II-71 (życiorys Mickiewicza)
  6. Co to jest ballada? Przedstaw treść jednej z ballad Adama Mickiewicza („ Romantyczność”, „ Świtezianka” albo „ Lilie”.). Jak morał płynie z tych ballad?/ ROMANTYZM II-30, 40 plus zeszyt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.