Powtórka maturalna na 3 lutego

Przypominam zagadnienia do powtórki na piątek: / z poprzedniego tygodnia

1.Co to jest mit? Omów jeden wybrany mit (Prometeusz, Lot Ikara, Syzyf). Wyjaśnij pojęcia: „syzyfowa praca”, ” prometejski czyn”, ” pięta Achillesa”.

2.  Kim był Alfred Nobel? Wymień polskich laureatów Nagrody Nobla i dziedzinę w jakiej im go przyznano.

3. ” O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty, jako pierwszy polski utwór o tematyce świeckiej. Co to jest savoir- vivre?/ Średniowiecze/ I-79

4. Jakie były okoliczności historyczne przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej ?/ Średniowiecze/ I-44

5. Kto jest autorem słów: ”A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi , iż swój język mają” i jakie są jego zasługi dla literatury polskiej?/ RENESANS  I-103