Lekcja 27 lutego 2021

Na lekcji:

Odrodzenie – powtórka część I

Sylwetka Jan Kochanowskiego.

Co to jest pieśń? Pieśni Kochanowskiego- czyli filozofia Renesansu w pigułce.

Różnorodność tematyczna pieśni Jan Kochanowskiego.

Pieśni:

” Czego chcesz od nas Panie…”/str.115

“Pieśń o spustoszeniu Podola”.

Pieśń IX / KSIEGI WTÓRE”/ str.141

 

Czas, miejsce i okoliczności powstania pieśni.
Pieśni napisane przez Kochanowskiego zebrane zostały w dwóch zbiorach: Pieśni księgi dwoje i Pieśni kilka. Autor tworzył je przez blisko dwadzieścia lat, zarówno przebywając na dworach, jak i w Czarnolesie. Zbiór Pieśni księgi dwoje, który tworzy 49 utworów, wydany został w roku 1586, a więc już po śmierci autora.

O ile Fraszki Kochanowskiego można uznać za intymny pamiętnik samego poety, o tyle Pieśni stanowią jego oficjalny program poetycki i filozoficzny, który tworzony był przez ponad dwadzieścia lat i wzorowany na antycznym twórcy lirycznym – Horacym. Od swego mistrza zaczerpnął Kochanowski zarówno nazwę, jak i formę gatunkową swoich pieśni. Cała filozofia życiowa poety pochodzi od Horacego i jego twórczości.

Tematyka pieśni Kochanowskiego obejmuje utwory religijne, miłosne, patriotyczne, okolicznościowe, filozoficzne oraz światopoglądowe.

PRACA DOMOWA

 1. Przygotować się do testu z Odrodzenia cz.I
 2. Ćwiczenia: 3/118, 5/119, 3/134

Zagadnienia na test: Odrodzenie część I

 1. Wybitne osobistości epoki Odrodzenia /str.97
 2. . Co przyczyniło się do rozwoju renesansu w Polsce?/str.102
 3. Pojęcie”humanizm”.
 4. Jak rozumiesz słowa Terencjusza “Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”?
 5. Wybitni przedstawiciele Odrodzenia w Polsce(4)./str.103
 6. Sylwetka Mikołaja Kopernika (co o nim wiesz)
 7. Sylwetka Jana Kochanowskiego. Dlaczego nazywamy go “ojcem poezji polskiej?
 8. Kim był Mikołaj Rej? Dlaczego Mikołaj Rej zwykle uważany jest za “ojca literatury polskiej”?  Jak rozumiesz cytat:”A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
 9. Co to jest fraszka?/str.115
 10. Co to jest “pieśń”?/ str.123

Część historyczna:

1.Dlaczego wiek XVI nazywany jest ” złotym wiekiem ” w dziejach Polski?/str.91

2. Wymień 3 najważniejsze wydarzenia historyczne Odrodzenia/str.92

Pomocnik na sprawdzian:

HUMANIZM:Termin ten wywodzi się jeszcze z antyku, a konkretnie od słów rzymskiego komediopisarza Terencjusza “Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” Homo to po łacinie człowiek, zaś humanus oznacza ludzki. Humanizm jest więc prądem, który w przeciwieństwie do teocentrycznego średniowiecza, przyniósł fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z jego życiem, a więc także jego ciałem, potrzebami doczesnymi, rozrywkami i innymi radościami życia. Humanizm to także wiara w potęgę rozumu ludzkiego oraz przeświadczenie o konieczności poznania człowieka i praw rządzących przyrodą. Humanizm renesansowy jest ściśle powiązany z filozofią antyczną, przede wszystkim stoicyzmem (rozumowe uwolnione od zbędnych emocji spojrzenie na świat) i epikureizmem (rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia).

 

Mikołaj Rej:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty do przekazywania myśli za pomocą pisma-

 • niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia
 • polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny
 • jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie

Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy „ojcem poezji polskiej” ?

 • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów.
 • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
 • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
 • wygładził język Reja

-poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem
Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia. Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.

 

Praca domowa na 27 lutego 2021

Zachęcam:

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia : 3 i 4 str.126
 2. Napisz co twoim zdaniem ludzie cenią teraz najbardziej. Co w twoim życiu jest najważniejsze i dlaczego. Podaj przykłady. ( około 1 strony w zeszycie).
 3. Notatkiprzepisać do zeszytu:

Mikołaj Rej (1506-1569) – uznawany jest ( zwykle) za “ojca literatury polskiej” ponieważ:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty( polski) do przekazywania myśli za pomocą pisma

-niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia

– polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny

– jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie (“Krótka rozprawa…”, “Postylla”, “ Zwierzyniec”, “Psałterz Dawidów”, “ Żywot człowieka poczciwego”)

 

JAN KOCHANOWSKI – nazywany jest” ojcem poezji polskiej”.

 • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów
 • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
 • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
 • poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.

Praca domowa na 20 lutego 2021r.

TEMATY:


Odmiana wyrazów: koniugacja i deklinacja. /str.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb rozkazujący czasowników(rozkaz, nakaz, prośba , polecenie).

Sprawdzian z geografii.

Miłość, skojarzenia, synonimy, antonimy- karty pracy

 

Praca domowa:

1.Uzupełnić kartę pracy nr 4 (o miłości, zaczynającą się od słów:Wyjaśnij poniższe przysłowia. Jakie jest ich znaczenie?)

Miłość. Karty pracy. Nauczyciel polonijny (1) (dragged)

 

2.Ćwiczenia: G-5 str.67- przepisać DO ZESZYTU , G-6 str.68

3. Napisać jeden przepis (na ciasto, deser, sałatkę): najpierw wymienić kolejno składniki i ich ilość (jedno pod drugim), pod spodem sposób przyrządzania (jak to się robi) używając czasowników w trybie rozkazującym (na przykład: dodać, wymieszać, zagotować, przelać, zmiksować i tak dalej)

 

Praca domowa na 13 lutego 2021 r.

Praca domowa:

 1. Ćwiczenie  1/105, 4/106,5/107

      2. Napisać 2 zaproszenia: na wasze urodziny i na przedstawienie ” Opowieść wigilijna” w naszej polskiej szkole.

      3. Na kartce: zdjęcie i notatka o M. Koperniku (do folderu)

    4. Sprawdzian z geografii./przygotować się do sprawdzianu, podręcznik: punkty 1,2,5, strona 4-7

 

Notatka o Mikołaju Koperniku:

-wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu. Udowodnił, że Ziemia i planety krążą wokół nieruchomego Słońca. Urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku .
Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem warmińskim i duchownym katolickim- prawdziwym CZŁOWIEKIEM RENESANSU. Jego najważniejszym dziełem jest “O obrotach sfer niebieskich” , w którym opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca. Było to odkrycie przełomowe dla rozwoju nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono bowiem, że inne planety obiegają nieruchomą ziemię. Mikołaj Kopernik był nowoczesnym uczonym i odważnym człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. Ogłoszone drukiem dzieło przyniosło światu nową ideę.

Mikołaj Kopernik zakończył życie 24 maja 1543 roku.

Mikołaj Kopernik został pochowany pod posadzką katedry fromborskiej.

 

 

Praca domowa z 30 stycznia 2021r.

Temat 1. Ogłoszenie jako jedna z krótkich wypowiedzi pisemnych.

Ogłoszenie jest pismem użytkowym podawanym do publicznej wiadomości jakiegoś faktu czy informacji.

Ogłoszenie to krótka i treściwa forma pisemna, która służy podaniu do publicznej wiadomości jakiegoś faktu czy informacji. Ogłoszenia zawiadamiają np. o mającej się odbyć wystawie malarstwa, o zgubieniu przez autora telefonu, o zaginięciu psa, o znalezieniu przez autora kluczyków samochodowych itp. Ogłoszenie nie posiada konkretnego adresata – skierowane jest do każdej osoby, która ma możliwość zapoznania się z nim.

Ogłoszenie nie posiada konkretnego adresata – skierowane jest do każdej osoby, która ma możliwość zapoznania się z nim.

 ZASADY
 1. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się dobrze, jaka sytuacja jest powodem do napisania ogłoszenia.Musisz ją opisać jasno i zrozumiale.
 2. Jeśli ogłoszenie dotyczy jakiegoś wydarzenia typu koncert itp., musisz podać najważniejsze informacje, czyli czas i miejsce tego wydarzenia, jego organizatora, a także wszelkie niezbędne informacje dodatkowe, jak np. ceny biletów, godziny otwarcia, obowiązujący strój (jeśli jest taka potrzeba).
 3. Jeśli ogłoszenie dotyczy zgubienia bądź znalezienia jakiegoś przedmiotu, opisz go dokładnie i podaj jego cechy charakterystyczne.
 4. Jeśli piszesz ogłoszenie, które wymaga kontaktu z tobą, podaj sposób kontaktu – numer telefonu, adres mailowy.

——————————————————————————————————————————————————

Temat 2. Skąd pochodzę ja i moja rodzina- prezentacje uczniów. / geografia

—————————————————————————————————————————————————–

Temat 3. Wiek XVI – ZŁOTY WIEK POLSKI. Wybitni przedstawiciele epoki Renesansu.

https://www.youtube.com/watch?v=vZ7TaK9h9tc

 

Praca domowa:

 1. Prezentacje / ciąg dalszy
 2. Ćwiczenia 1/100 i 2/101
 3. Napisać 2 ogłoszenia: o zaginięciu kota i o sprzedaży samochodu lub nart.
 4. Sprawdzian z geografii / opisany w poprzedniej pracy domowej

 

 

 

 

Praca domowa z 23 stycznia 2021

Lekcja:

 1. Powtórka ze Średniowiecza.
 2. Tło historyczne epoki Odrodzenia- Alex prezentacja. /https://www.youtube.com/watch?v=-dSnWfLnNR8
 3. Temat: Epoka Odrodzenia (Renesansu) kierowała się zasadami humanizmu.  Na czym polega ten prąd filozoficzny, literacki i artystyczny?  Co znaczą słowa rzymskiego komediopisarza Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”?                                                                                HUMANIZM– to prąd umysłowy, literacki i artystyczny, który w przeciwieństwie do Średniowiecza, przyniósł zainteresowanie człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z życiem ludzkim. Swoimi korzeniami HUMANIZM tkwi w ANTYKU. Renesansowy humanista to człowiek odważny w poszukiwaniu prawdy, wszechstronnie wykształcony, znający obce języki, historię, gramatykę, patriota.Hasło rzymskiego komediopisarza Terencjusza” Człowiekiem jestem i nic co. Ludzkie nie jest mi obce”oznacza zainteresowanie wszystkimi sferami życia człowieka.

  Motto ludzi Renesansu „Carpe diem”- chwytaj dzień”.

  https://view.genial.ly/5f7a062073991b0cf5732a62/presentation-renesans

 4. Geografia- Ukształtowanie powierzchni Polski.

Praca domowa:

 1. Przeczytać w podręczniku str.90-92, Ćwiczenie 1/93
 2. Nagrać filmik z kimś z rodziny, aby zaprezentować na lekcji ( Wasze pytanie- Ich odpowiedź, albo Ich wypowiedź): kiedy rodzina przyleciała do Ameryki, dlaczego i skąd przyleciała, jaki to region, opis regionu i jego ciekawych miejsc, zachęcenie- dlaczego ten region jest wart odwiedzenia.
 3. GEOGRAFIA-  przygotować się do sprawdzianu, podręcznik: punkty 1,2,5, strona 4-7

Praca domowa /z lekcji 16 stycznia 2021r.

 

 

PRACA DOMOWA:

1. Ćwiczenia: 9/82, 2 i 3/88

2. Prezentacja – Alex

2. Przygotować się do powtórki, sprawdzianu, ze Średniowiecza- zagadnienia i poniżej/ pomocnik powtórkowy- poniżej 

Powtórka ze Średniowiecza cz.II:

 1. Zasługi Kazimierza Wielkiego.
 2. Wymień 5 -6 najważniejszych wydarzeń historycznych polskiego Średniowiecza. /48
 3. Jakie były okoliczności przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej?/ podręcznik plus notatka( poniżej)
 4. Wymień i omów 3 wzorce osobowe Średniowiecza.  Kim był Zawisza Czarny?
 5. Kogo nazywamy asceta? Przedstaw treść Legendy o św. Aleksym.
 6. Wymień i omów trzy najstarsze zabytki języka polskiego.
 7. Dlaczego wśród średniowiecznych utworów „Bogurodzica” zajmuje wyjątkowe miejsce?
 8. Czym jest „Dagome Iudex”?
 9. “O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty, jako pierwszy polski , podpisany przez autora, utwór o tematyce świeckiej.
 10. Co to jest „savoir- vivre?/79

POMOCNIK POWTÓRKOWY

Pierwszym polskim dokumentem jest-DAGOME IUDEX-, w którym Mieszko I oddaje Polskę pod opiekę papieża (około 990 roku).

Chrzest Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=aXkg2tcdpB8

Wczesne ośrodki państwowe na ziemiach polskich powstały w połowie IX wieku. Główne plemiona to: Polanie (Wielkopolska) i Wiślanie (Małopolska)

– pierwszy historyczny władca zapisany w dokumentach to Mieszko I

– w roku 965 Mieszko I zawarł porozumienie z czeskim księciem Bolesławem I  (z Przemyślidów), odprawił 7 dotychczasowych żon i poślubił córkę Bolesława Dobrawę (Dąbrówkę). Dzięki temu mógł wraz całym krajem przyjąć od Czechow wiarę w obrządku zachodniorzymskim.

 Chrzest – 966

Chrzest przyjęliśmy z Rzymu za pośrednictwem Czech

Korzyści:

weszliśmy w sferę wpływów zachodnioeuropejskich

-język i alfabet łaciński ułatwił przenikanie do Polski dobrze rozwiniętej kultury grecko- rzymskiej

– dwór książęcy uczył się od kościoła sztuki administrowania młodym państwem

– uniezależniliśmy się (na krótko) od Niemców

– zbliżyliśmy się do Czechów, od których przejęliśmy podstawowe słownictwo związane z wiarą (ksiądz, ołtarz, ofiara)

– z jednej strony upadła stara oryginalna kultura słowiańska (zakazano dawnych obrzędów religijnych, śpiewania pieśni pogańskich) , wielu ludzi straciło życie broniąc swych starych wierzeń.

 

Księga Henrykowska” to powstała w XIII w. kronika Opactwa Cystersów w Henrykowie – spisana po łacinie. Jednak w jej treści znajduje się zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim: „Day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, które w transkrypcji można zapisać: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Tak miał się zwrócić osiadły na Dolnym Śląsku czeski rycerz Boguchwał do swej żony, gdy ta mełła ziarno na ręcznych żarnach.

Oryginalna „Księga Henrykowska” jest przechowywana w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 9 października 2015 r. została wpisana na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

 

“O zachowaniu się przy stole”Przecława Słoty ( WIERSZ O CHLEBOWYM STOLE) / podręcznik str.79

Jest to najstarszy zachowany wiersz polski o tematyce świeckiej i pierwszy utwór, którego autor podpisał się własnym imieniem. Powstał na początku XV wieku, a najstarsza znana kopia została sporządzona ok. roku 1415. Utwór liczy 114 wersów. Tematycznie wiąże się z kulturą dworsko-rycerską; jest literackim świadectwem przejmowania przez polskie dwory możnowładcze obyczajowości feudalnej Zachodu. Wiersz zawiera wskazówki co do kultury biesiadnej oraz głosi cześć kobiety. Autorem był prawdopodobnie Przecław Słota z Gosławic, szlachcic z ziemi łęczyckiej .

Savoir- vivre- zasady dobrego wychowania i ich znajomość

Najpierw Słota zwraca się do Boga o natchnienie, opisuje co jest na stole w czasie uczty wszystko z pola i gospodarstwa- chleb, mięso, piwo., miody). Daje rady jak zachowywać się przy stole.

W Średniowieczu jedzono proste potrawy ze zbóż i zwierząt hodowlanych i dzikich, a także produkty z lasu i sadu/ grzyby, maliny, orzechy, miód, jabłka, śliwki, gruszki, wiśnie, czereśnie. Używano dużo soli do konserwacji jedzenia

Slota zwraca się do rycerzy i władców, aby z szacunkiem i miłością odnosili się do kobiet. Na koniec prosi Boga o miłość i radość.

 

 

Praca domowa / z lekcji 9 stycznia 2021 r.

PRACA DOMOWA

1.Nauczyć się tego co było na ostatniej lekcji/ Trzy wzorce osobowe Średniowiecza (asceta, rycerz i władca) Legenda o św. Aleksym, trzy najstarsze zabytki języka polskiego.

2. Ćwiczenie II/64

3.Napisz skąd pochodzi powiedzenie”polegać jak na Zawiszy”. Co  ono oznacza? Czy  można na Tobie polegać jak na Zawiszy? Podaj przykłady.

4.Przepisz do zeszytu streszczenie Legendy o św. Aleksym.

ASCETA to człowiek , który z własnego wyboru ćwiczył się w cnocie, pokorze.

asceta

1. człowiek, który poprzez umęczenie swojego ciała chce zapewnić sobie oczyszczenie z grzechów i życie wieczne w niebie;
2. człowiek prowadzący bardzo surowy tryb życia, wyrzekający się przyjemności i wygód;

Przykładem ascety w Średniowieczu był św. Aleksy.

Legenda o św. Aleksym” bohater, rzymski panicz, jest ascetą, który porzucił swoje bogate życie (książęce pochodzenie), zrezygnował z wygód, miłości i rodziny, ubrał się w żebracze łachmany  i ruszył w świat , w podróż ku jednemu celowi: osiągnięciu szczęścia wiecznego.

 Mając 24 lata ożenił się na prośbę ojca z królewną Famijaną. Zaraz po ślubie zostawił żonę, rozdał wszystko co miał i tułał się po świecie. Pokutował za grzechy, z całego serca wypełniał obowiązki chrześcijanina i cierpliwie znosił upokorzenia i pogardę (nawet od rodziny, która przez wiele lat nie wiedziała z kim ma do czynienia nie szczędziła leżącemu pod schodami zniewag). Z tęsknotą czekał na śmierć, która była tylko przejściem do lepszego życia, tam miał odebrać nagrodę za umartwianie się i życie w biedzie na ziemi. Tak umartwiał się przez szesnaście lat., narażony na ciągłe upokorzenia. Przeczuwając szybką śmierć w liście spisał dzieje swojego życia. Kiedy zmarł w całym mieście rozdzwoniły się dzwony. Jego odejściu do nieba towarzyszyły niezliczone cudy, a wieść o zdarzeniu rozgłaszał mały chłopiec. Do ciała zaczęły nawet przybywać procesje, ponieważ miało moc uzdrawiające. Przybywali kardynałowie, biskupi, kapłani, a nawet sam cesarz. Kiedy zauważono kartkę w jego dłoni wielu próbowało ją wyciągnąć, dopiero jego żonie się udało i świat dowiedział się kim był ten żebrak.

 

Święty Aleksy– swoim życiem potwierdził, że żywot ascety jest słuszną drogą. Po śmierci przy jego ciele wydarzyły się liczne cuda, co potwierdziło świętość Aleksego i miało zachęcić do naśladowania jego postępowania.

Jest to utwór parenetyczny– ukazuje wzór do naśladowania.

 

TRZY NAJSTARSZE ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO

GEOGRAF BAWARSKI niemieckie dzieło z IX w., zawiera pierwsze polskie wyrazy- nazwy plemion między Wisłą a Odrą (Opolanie, Dziadoszanie)

KSIEGA HENRYKOWSKAkronika z XIII w., opisująca po łacinie dzieje zakonu cystersów  w Henrykowie. Zawiera pierwsze polskie zdanie: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” (daj, ja będę rozcierał ziarno w żarnach , a ty odpocznij- mąż Bogwał do żony.

BOGURODZICA wersja ustna z XIII w., pisemna z XV. PIERWSZY ORYGINALNY (nie tłumaczony z innego języka) pierwszy utwór w języku polskim o CECHACH ARTYSTYCZNYCH

 – śpiewano ją w ważnych dla kraju chwilach (bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku), jest to modlitwa skierowana do Syna Bożego (Chrystusa). Matka Boża i Jan Chrzciciel są pośrednikami między człowiekiem a Jezusem.  Treścią modlitwy są typowe dla Średniowiecza pragnienia: pobożne życie na ziemi, po śmierci pójście do raju.

Cała pieśń liczy 20 zwrotek, które powstawały prawdopodobniej od XIII do XIV w. Najstarszy odpis Bogurodzicy, pochodzący z początku XV wieku, znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

        język utworu jest archaiczny– to znaczy, że wyrazy i konstrukcje uległy zmianie, lub wyszły z użycia                                                                                                                 

 Pierwszym polskim dokumentem jest-DAGOME IUDEX-, w którym Mieszko I oddaje Polskę pod opiekę papieża (około 990 roku).

 

Komunikat

Drodzy Rodzice, 

Mam nadzieję, że okres świąteczny był dla Was czasem spokojnym. Życzę Wam i Waszym bliskim wspaniałego Nowego Roku, bez kłopotów i trosk, w zdrowiu i radości, wypełnionego słonecznymi dniami. 

Pragnę poinformować, że zdecydowaliśmy poczekać jeszcze z powrotem Akademii do budynku szkolnego. Nie chcemy niepotrzebnie narażać naszej polskiej Rodziny na ryzyko związane z zarażeniem Covid 19, który coraz częściej zagląda do naszych domów. Na razie przedłużamy termin do 23 stycznia, ale będziemy obserwować sytuację związaną z otwarciem szkół w South Amboy, które zaplanowane jest na 19 stycznia. Tymczasem kontynuować będziemy zajęcia wirtualne. Oczywiście będziemy na bieżąco informować o kolejnych decyzjach. 

Z wyrazami szacunku, 
Joanna Moczulski
Dyrektor
Akademia Jana Pawła II 

Lekcja 12 grudnia 2020 r.

Praca domowa:

1. Przeczytać str.44-47

2. Wypisać ( w punktach) zasługi króla Kazimierza Wielkiego( str.46) i królowej Jadwigi ( str.47).

3. Ćwiczenia: III i IV str.50

4. Przygotować (do zaprezntowania na lekcji) nagranie życzeń ( maksymalnie 30 sekund) dla wszystkich z Akademii Jana Pawła II w South Amboy.