MATURA/ Praca maturalna/ Terminy

Tematy prac pisemnych – MATURA 2017

 1. Jak rozumiesz słowa Jana Kochanowskiego:

       „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie”.? Czy uważasz, że patriotyzm to relikt przeszłości czy wartość aktualna i dziś ?

 1. Jaka rolę w życiu narodu i państwa pełnią symbole narodowe? Przedstaw polskie symbole narodowe i ich historie.
 1. Kiedy myślę Polska… Twoje wspomnienia,  przemyślenia i refleksje.
 1. Tadeusz Kościuszko- bohater narodowy Polski i Stanów Zjednoczonych. Przedstaw sylwetkę tego wielkiego patrioty. Jak rozumiesz jego słowa: „Siebie samego doskonalić nie zapominaj.”?
 1. Rodzina to najcenniejsza wartość w życiu człowieka- twoje rozważania w oparciu o literaturę, film oraz własne doświadczenia i obserwacje.

MATURA 2017/ Terminy:

6 maja 2017 – ustny egzamin maturalny

13 maja 2017- bal maturalny

19 maja 2017- uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie dyplomów maturalnych

Etapy pisania pracy maturalnej

 • 10 lutego – podanie tematów prac maturalnych
 • 24 lutego – wybór tematu i przekazanie go nauczycielowi / ustnie na lekcji oraz mailowo
 • 3 marca – przekazanie planu pracy maturalnej
 • 17 marca- przekazanie ( przesłanie mailem) I wersji pracy
 • 20 marca – 7 kwietnia praca nad ostateczną wersją
 • 7 kwietnia – oddanie 2 oprawionych egzemplarzy pracy maturalnej (ze zdjęciami, ilustracjami, wzbogaconej odpowiednimi cytatami)