Matura 2017- JUŻ ZA 46 DNI:-)

 UCZMY SIĘ DO MATURY SUMIENNIE, SYSTEMATYCZNIE I Z RADOŚCIĄ!!!

Przypominam o pisaniu pracy maturalnej.

Proszę o solidną powtórkę przed każdą lekcją.

Bardzo proszę aby wszyscy byli w piątek na lekcji.

Tematy do szczególnej powtórki podałam na lekcji, teraz przypominam:

 Czym jest dla nas BIBLIA? Stary i Nowy Testament i ich elementy. Ilu Biblia ma autorów? Jak długo ją pisano?

Wyjaśnij pojęcia: mit i mitologia . Przedstaw treść wybranego mitu np. o Syzyfie , o Prometeuszu lub o Dedalu i Ikarze. 

Jakie były okoliczności historyczne przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej? 

Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do odzyskania przez Polskę niepodległości?- poniżej materiały pomocnicze:)

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 było wynikiem niezwykle korzystnego (z polskiego punktu widzenia) wyniku I wojny światowej. Polskie organizacje niepodległościowe od dawna marzyły o wybuchu wojny europejskiej, w której zaborcy staną naprzeciwko siebie, co pozwoli na uzyskanie daleko idących ustępstw w zamian za lojalność. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że w wyniku wojny wszystkie trzy państwa zaborcze znajdą się w gronie pokonanych.

Pierwsze ośrodki polskiej władzy były formowane jeszcze w czasie trwania wojny, z inicjatywy Państw Centralnych, które w akcie 5 listopada 1916 roku zapowiedziały utworzenie Królestwa Polskiego. Rada Regencyjna, mimo formalnego podporządkowania Niemcom, pracowała podczas trwania wojny nad budową zalążków polskiej administracji, które pozwoliłby w przyszłości na szybkie odbudowanie państwa.

W listopadzie 1918 roku Państwa Centralne ostatecznie załamały się pod ciężarem wojny i nie były już dłużej w stanie kontrolować terenów Królestwa Polskiego. W tym też momencie doszło do powstania wielu lokalnych ośrodków władzy polskiej, które z czasem zaczęły łączyć się w większe. Ostatecznie przyjazd Józefa Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy 11.11.1918 pozwolił na zjednoczenie trzech najważniejszych ośrodków władzy (w Lublinie, Warszawie i Krakowie) w jeden organizm. II Rzeczpospolita rozpoczęła swój byt.