EGZAMIN STAMP 4S z języka polskiego

Test STAMP 4S dla języka polskiego dostępny już od kwietnia!

 

W kwietniu 2018 r. w amerykańskich szkołach dostępny będzie test STAMP 4S dla języka polskiego. Egzamin ten, uznawany na poziomie krajowym, jest przygotowany przez amerykańską firmę Avant oferującą testy w trzynastu językach. Test STAMP 4S (sprawdzanie biegłości językowej w oparciu o standaryzowane wymagania ogólnokrajowych instytucji językowych ) sprawdza biegłość językową w czterech kategoriach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) dla wieku od 7 klasy wzwyż. 

STAMP 4S jest adaptacyjnym testem komputerowym, dostępnym przez internet, zawierający praktyczne problemy i pytania, oraz tematy nauczane na różnych poziomach. Pierwotnie test STAMP 4S został opracowany przez Center for Applied Second Language Studies, a National Foreign Language Resource Center na University of Oregon i sfinansowany przez amerykański Departament Edukacji. Został również sprawdzony przez zespół ekspertów i przetestowany w praktyce.

Test STAMP 4S trwa około 2 godzin. Czas w czasie pisania testu nie jest mierzony i uczniowie mogą robić przerwy. Przeprowadzenie testu wymaga obecności osoby nadzorującej.  Osoby zdające test otrzymują wynik (osiągnięty poziom) dla każdej części testu. Czytanie i słuchanie są automatycznie oceniane przez komputer. Części pisemna i ustna są oceniane przez certyfikowanych testerów Avantu, którzy używają rubryki punktów. Rubryki zawierają szczegółowy opis wszystkich poziomów.

Poniższa tabelka przedstawia tematy zwykle związane z poziomami językowymi do czytania i słuchania. Pokazuje także cechy charakterystyczne dla poszczególnych poziomów w kategorii czytania i słuchania.

Należy pamiętać, że podane zagadnienia nie są jedynym kryterium do określenia poziomu w teście STAMP 4S.  Ponadto problemy i pytania w teście mogą dotyczyć wielu tematów. Na przykład pytanie z poziomu początkującego dotyczące kalendarza / czasu może również odnosić się do tematu świąt / uroczystości. Wymienione tematy ogólnie wskazują na kompetencje językowe wymaganego poziomu, ale nie stanowią pełnego zakresu kryteriów.

/http://www.dobrapolskaszkola.com/2018/03/07/test-stamp-4s-dla-jezyka-polskiego-dostepny-juz-od-kwietnia/

Test STAMP4S jest akceptowany dla potrzeb Seal of Biliteracy w obu stanach: Nowym Jorku i New Jersey. Uczniowie, którzy są zainteresowani wzięciem tego testu, muszą się zgłosić do swoich advisorów lub dyrekcji szkoły i poprosić o Seal of Biliteracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.