Egzamin Seal of Biliteracy

Fundacja Dobra Polska Szkoła zaprasza w piątek 6 kwietnia o godzinie 20:20 (8:20pm) na spotkanie z Marzanną Owiński pt. “Wszystko o Seal of Biliteracy”.  Seal of Biliteracy jest wyróżnieniem za znajomość języków obcych, w tym języka polskiego, które uczniowie szkół średnich stanu New Jersey mogą otrzymać, kiedy kończą szkołę. Tzw. pieczęć dwujęzyczności jest wprowadzana do szkół i okręgów szkolnych na warunkach danego stanu. Jest to wyróżnienie nieobowiązkowe, tylko dla tych, którzy są w stanie udowodnić biegłość językową w dowolnym języku, przynajmniej na poziomie intermediate-high, czyli według europejskich kryteriów, B-1. Uczniowie ci muszą zdać odpowiedni egzamin lub przygotować portfolio. Seal w New Jersey w pełni wdrożono w 2017 r. z udziałem 80 okręgów szkolnych. Wyróżnienie otrzymało już około 1900 uczniów.
Ponieważ to wyróżnienie jest wprowadzane do szkół na zasadzie woluntaryjnej, bardzo ważną rolę odgrywają rodzice i sami uczniowie, którzy muszą się o nie ubiegać. Marzanna Owiński opowie na spotkaniu o szczegółach egzaminu, procesie ubiegania się i akceptowanych testach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.