Sprawdzian z Oświecenia

Zagadnienia na sprawdzian z Oświecenia:

 

 1. Wymień 5 ważnych wydarzeń historyczne polskiego Oświecenia. /str.208
 2. Główne przyczyny upadku państwa polskiego./ str.216
 3. Rozbiory Polski: w jakich latach, przyczyny i jakie państwa w nich uczestniczyły./ str. 206 i 207
 4. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, empiryzm, dydaktyzm / str. 213
 5. Wady i zalety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Osiągnięcia jego czasów. str 217-219 plus notatki
 6. Główne założenia Konstytucji 3 Maja 1791r./ str. 206

Praca domowa na 23 października 2021

Praca domowa

1. Napisać ogłoszenia ( zwięźle, konkretnie i rzeczowo): 

 • Kupię dom…
 • Zaginął kot…

2. Przynieść materiały na lapbooka plus nożyczki, klej, flamastry i linijkę

Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. Ma tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości.

Co może zawierać lapbook? Lapbook może zawierać właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi daje, tym bardziej interesująco.

https://webowadbp.wixsite.com/lapbook/krok-po-kroku

 

Praca domowa na 9 października

Praca domowa:

W zestawach ćwiczeń, które dostaliście na kartkach:

 • Dokończyć ćwiczenia- związki frazeologiczne.
 • Ćwiczenie 9/8 – Napisz list prywatny, w którym zastosujesz związki frazeologiczne: „mól książkowy”, „amator kwaśnych jabłek”, „kozioł ofiarny”.
 • Przynieś na lekcję nożyczki (bezpieczne), klej, flamastry

 

„amator kwaśnych jabłek”

 • osoba, która robi lub lubi rzeczy dziwaczne, nieatrakcyjne i nieciekawe dla innych; także amator rzeczy zabronionych, niedozwolonych, powszechnie nieakceptowanych
  Spróbuj wcisnąć ten dziwny zegar Józkowi. To amator kwaśnych jabłek, może go to zainteresuje.
 • określenie osoby, która ma dziwne upodobania; związek frazeologiczny
  Karolina chyba zwariowała, bo zaczęła spotykać się z amatorem kwaśnych jabłek.
  Od samego początku coś mi nie pasowało w tym amatorze kwaśnych jabłek.

Praca domowa na 2 października 2021

Praca domowa:

 1. Po przeczytaniu poniższego fragmentu tekstu, wypowiedz się pisemnie na temat :

Do czego potrzebne są nam marzenia ?

oraz

Życie bez marzeń nie ma sensu.

Życie człowieka składa się z chwil. Nic nieznaczące momenty zmieniają jego bieg, a drobnostki wpływają na nasze bardzo istotne decyzje. Jednak wśród szarej codzienności potrzebujemy nieco odmiany. Niezbędne do życia są nam momenty, dzięki którym popadamy w zapomnienie.  Właśnie marzenia wskazują nam, w którą stronę mamy pójść.To one kształtują nasz światopogląd i pomagają w wyborze dróg. Dlatego życie bez marzeń nie ma sensu.

2. Wyszukaj ciekawostki na temat życia Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.