Lekcja 19 lutego 2022r.

Temat 1: „Nie masz winy bez kary”, niewspółmierność winy do kary w balladach Adama Mickiewicza. Ballada „Lilie”. /tekst i streszczenie poniżej

Temat 2: Cechy dramatu romantycznego, „Dziady część II” /tekst w podręczniku

 

Praca domowa:

 1. Napisz w zeszycie plan ramowy ballady „Lilie”. / pomocą będzie kartka z lekcji
 2. Ćwiczenia 6 i 7 str.45

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/streszczenie-1063.html

 

 

 

Lekcja 11 lutego 2022r.

Na lekcji:

 1. „Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza- początek polskiego Romantyzmu.
 2. Ballada jako gatunek synkretyczny. Cechy ballady.
 3. Ballada „Romantyczność”- powtórzenie i utrwalenie.
 4. Geneza ballady „Świtezianka”. 
 5. Miłość, zdrada i kara za wiarołomstwo w balladzie „Świtezianka”                                                                        „Wszak kto przysięgę naruszy/Ach biada jemu, za życia biada/I biada jego złej duszy”.

Praca domowa

1.Napisz plan wydarzeń – ballada „Świtezianka”/ 2 kartki z lekcji

2. Wyraź pisemnie swoją opinie: czy kara, która spotkała strzelca była adekwatna do jego czynu (zdrady)? Jak oceniasz postępowanie dziewczyny? 

TEKSTY BALLAD

„Romantyczność”-https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-romantycznosc.html

 

” Świezianka„- https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

 

 

 

Sprawdzian z Oświecenia

Zagadnienia na sprawdzian z Oświecenia:

 

 1. Wymień 5 ważnych wydarzeń historyczne polskiego Oświecenia. /str.208
 2. Główne przyczyny upadku państwa polskiego./ str.216
 3. Rozbiory Polski: w jakich latach, przyczyny i jakie państwa w nich uczestniczyły./ str. 206 i 207
 4. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, empiryzm, dydaktyzm / str. 213
 5. Wady i zalety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Osiągnięcia jego czasów. str 217-219 plus notatki
 6. Główne założenia Konstytucji 3 Maja 1791r./ str. 206

Praca domowa na 23 października 2021

Praca domowa

1. Napisać ogłoszenia ( zwięźle, konkretnie i rzeczowo): 

 • Kupię dom…
 • Zaginął kot…

2. Przynieść materiały na lapbooka plus nożyczki, klej, flamastry i linijkę

Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. Ma tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości.

Co może zawierać lapbook? Lapbook może zawierać właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi daje, tym bardziej interesująco.

https://webowadbp.wixsite.com/lapbook/krok-po-kroku

 

Praca domowa na 9 października

Praca domowa:

W zestawach ćwiczeń, które dostaliście na kartkach:

 • Dokończyć ćwiczenia- związki frazeologiczne.
 • Ćwiczenie 9/8 – Napisz list prywatny, w którym zastosujesz związki frazeologiczne: „mól książkowy”, „amator kwaśnych jabłek”, „kozioł ofiarny”.
 • Przynieś na lekcję nożyczki (bezpieczne), klej, flamastry

 

„amator kwaśnych jabłek”

 • osoba, która robi lub lubi rzeczy dziwaczne, nieatrakcyjne i nieciekawe dla innych; także amator rzeczy zabronionych, niedozwolonych, powszechnie nieakceptowanych
  Spróbuj wcisnąć ten dziwny zegar Józkowi. To amator kwaśnych jabłek, może go to zainteresuje.
 • określenie osoby, która ma dziwne upodobania; związek frazeologiczny
  Karolina chyba zwariowała, bo zaczęła spotykać się z amatorem kwaśnych jabłek.
  Od samego początku coś mi nie pasowało w tym amatorze kwaśnych jabłek.

Praca domowa na 2 października 2021

Praca domowa:

 1. Po przeczytaniu poniższego fragmentu tekstu, wypowiedz się pisemnie na temat :

Do czego potrzebne są nam marzenia ?

oraz

Życie bez marzeń nie ma sensu.

Życie człowieka składa się z chwil. Nic nieznaczące momenty zmieniają jego bieg, a drobnostki wpływają na nasze bardzo istotne decyzje. Jednak wśród szarej codzienności potrzebujemy nieco odmiany. Niezbędne do życia są nam momenty, dzięki którym popadamy w zapomnienie.  Właśnie marzenia wskazują nam, w którą stronę mamy pójść.To one kształtują nasz światopogląd i pomagają w wyborze dróg. Dlatego życie bez marzeń nie ma sensu.

2. Wyszukaj ciekawostki na temat życia Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.