Praca domowa na 1 maja 2021 r.

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia: III/168,2/169
 2. Dokończ zdania (w zeszycie): Ulubione kwiaty mojej mamy to ………….. . Ulubiony kolor mojej mamy to ……………. . Ulubiony deser mojej mamy to …………. . Moja mamy w czasie wolnym najbardziej lubi……………….. .Największą radość mojej mamie sprawia kiedy ja …………….. .
 3. Przygotować się do testu ze Średniowiecza.

Zagadnienia na test ze Średniowiecza:

 1. Zasługi Kazimierza Wielkiego.
 2. Wymień 5 -6 najważniejszych wydarzeń historycznych polskiego Średniowiecza. /48
 3. Jakie były okoliczności przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej?/ podręcznik plus notatka( poniżej)
 4. Wymień i omów 3 wzorce osobowe Średniowiecza.  Kim był Zawisza Czarny?
 5. Kogo nazywamy asceta? Przedstaw treść Legendy o św. Aleksym.
 6. Wymień i omów trzy najstarsze zabytki języka polskiego.
 7. Dlaczego wśród średniowiecznych utworów „Bogurodzica” zajmuje wyjątkowe miejsce?
 8. Czym jest „Dagome Iudex”?
 9. “O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty, jako pierwszy polski , podpisany przez autora, utwór o tematyce świeckiej.
 10. Co to jest „savoir- vivre?/79

POMOCNIK POWTÓRKOWY

Pierwszym polskim dokumentem jest-DAGOME IUDEX-, w którym Mieszko I oddaje Polskę pod opiekę papieża (około 990 roku).

Chrzest Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=aXkg2tcdpB8

Wczesne ośrodki państwowe na ziemiach polskich powstały w połowie IX wieku. Główne plemiona to: Polanie (Wielkopolska) i Wiślanie (Małopolska)

– pierwszy historyczny władca zapisany w dokumentach to Mieszko I

– w roku 965 Mieszko I zawarł porozumienie z czeskim księciem Bolesławem I  (z Przemyślidów), odprawił 7 dotychczasowych żon i poślubił córkę Bolesława Dobrawę (Dąbrówkę). Dzięki temu mógł wraz całym krajem przyjąć od Czechow wiarę w obrządku zachodniorzymskim.

 Chrzest – 966

 Chrzest przyjęliśmy z Rzymu za pośrednictwem Czech

Korzyści:

weszliśmy w sferę wpływów zachodnioeuropejskich

-język i alfabet łaciński ułatwił przenikanie do Polski dobrze rozwiniętej kultury grecko- rzymskiej

– dwór książęcy uczył się od kościoła sztuki administrowania młodym państwem

– uniezależniliśmy się (na krótko) od Niemców

– zbliżyliśmy się do Czechów, od których przejęliśmy podstawowe słownictwo związane z wiarą (ksiądz, ołtarz, ofiara)

– z jednej strony upadła stara oryginalna kultura słowiańska (zakazano dawnych obrzędów religijnych, śpiewania pieśni pogańskich) , wielu ludzi straciło życie broniąc swych starych wierzeń.

GEOGRAF BAWARSKI niemieckie dzieło z IX w., zawiera pierwsze polskie wyrazy- nazwy plemion między Wisłą a Odrą (Opolanie, Dziadoszanie)

KSIEGA HENRYKOWSKA-kronika z XIII w., opisująca po łacinie dzieje zakonu cystersów. Zawiera pierwsze polskie zdanie: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” (daj, ja będę rozcierał ziarno w żarnach, a ty odpocznij- mąż Bogwał do zony

-BOGURODZICA– wersja ustna z XIII w., pisemna z XV. PIERWSZY ORYGINALNY (nie tłumaczony z innego języka) pierwszy utwór w języku polskim o CECHACH ARTYSTYCZNYCH

 – śpiewano ją w ważnych dla kraju chwilach (bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku), jest to modlitwa skierowana do Syna Bożego (Chrystusa). Matka Boża i Jan Chrzciciel są pośrednikami między człowiekiem a Jezusem.  Treścią modlitwy są typowe dla Średniowiecza pragnienia: pobożne życie na ziemi, po śmierci pójście do raju.

Śpiewało ją rycerstwo polskie idąc do boju, m.in. pod Grunwaldem i Nakłem. Cała pieśń liczy 20 zwrotek, które powstawały prawdopodobniej od XIII do XIV w. Najstarszy odpis Bogurodzicy, pochodzący z początku XV wieku, znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

        – język utworu jest archaiczny– to znaczy, że wyrazy i konstrukcje uległy zmianie, lub wyszły z użycia              

Oryginalna „Księga Henrykowska” jest przechowywana w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 9 października 2015 r. została wpisana na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

ASCETA – to człowiek, który z własnego wyboru ćwiczył się w cnocie, pokorze. Przykładem ascety w Średniowieczu św. Aleksy.

“Legenda o św. Aleksym” – bohater, rzymski panicz, jest ascetą, który porzucił swoje bogate życie (książęce pochodzenie), zrezygnował z wygód, miłości i rodziny, ubrał się w żebracze ubrania i ruszył w świat, w   podróż ku jednemu celowi -osiągnięciu szczęścia wiecznego (po śmierci).

Mając 24 lata ożenił się na prośbę ojca z królewną Femijaną, ale w noc zaraz po ślubie zostawił żon, ruszył w świat, rozdał wszystko co miał i tułał się po świecie. Pokutował za grzechy, gorliwie wypełnił obowiązki chrześcijanina i cierpliwie znosił biedę, upokorzenia i pogardę. Wrócił do domu i nierozpoznany żył pod schodami dla służby żywiąc się odpadkami (pomyjami. Z tęsknotą czekał na śmierć, która była dla niego tylko przejściem do lepszego życia, tam miał odebrać nagrodę za pełną biedy i cierpienia ziemskie życie. Tak umartwiał się przez szesnaście lat., narażony na ciągłe upokorzenia. Przeczuwając rychła śmierć w liście spisał dzieje swojego życia. Kiedy zmarł w całym mieście rozdzwoniły się dzwony. Jego odejściu do nieba towarzyszyły niezliczone cudy, a wieść o zdarzeniu rozgłaszał mały chłopiec. Do ciała zaczęły nawet przybywać procesje, ponieważ miało moc uzdrawiające. Przybywali kardynałowie, biskupi, kapłani, a nawet sam cesarz. Kiedy zauważono kartkę w jego dłoni wielu próbowało ją wyciągnąć, dopiero jego żonie się udało. I wtedy świat dowiedział się kim był ten żebrak.

Św. Aleksy swoim życiem potwierdził, że życie ascety jest słuszną drogą. Ponieważ po śmierci przy jego ciele wydarzyły się liczne cuda, potwierdziło to świętość Aleksego i miało zachęcić do naśladowania jego postepowania.

Jest to utwór parenetyczny– ukazuje wzór do naśladowania

“O zachowaniu się przy stole”Przecława Słoty ( WIERSZ O CHLEBOWYM STOLE) / podręcznik str.79

Jest to najstarszy zachowany wiersz polski o tematyce świeckiej i pierwszy utwór, którego autor podpisał się własnym imieniem. Powstał na początku XV wieku, a najstarsza znana kopia została sporządzona ok. roku 1415. Utwór liczy 114 wersów. Tematycznie wiąże się z kulturą dworsko-rycerską; jest literackim świadectwem przejmowania przez polskie dwory możnowładcze obyczajowości feudalnej Zachodu. Wiersz zawiera wskazówki co do kultury biesiadnej oraz głosi cześć kobiety. Autorem był prawdopodobnie Przecław Słota z Gosławic, szlachcic z ziemi łęczyckiej .

Savoir- vivre- zasady dobrego wychowania i ich znajomość

Najpierw Słota zwraca się do Boga o natchnienie, opisuje co jest na stole w czasie uczty wszystko z pola i gospodarstwa- chleb, mięso, piwo., miody). Daje rady jak zachowywać się przy stole.

W Średniowieczu jedzono proste potrawy ze zbóż i zwierząt hodowlanych i dzikich, a także produkty z lasu i sadu/ grzyby, maliny, orzechy, miód, jabłka, śliwki, gruszki, wiśnie, czereśnie. Używano dużo soli do konserwacji jedzenia

Slota zwraca się do rycerzy i władców, aby z szacunkiem i miłością odnosili się do kobiet. Na koniec prosi Boga o miłość i radość.

 

Praca domowa na 24 kwietnia 2021 r.

Praca domowa:

Napisz rozprawkę na temat: W jaki sposób nauka zdalna wpływa na życie nasze i naszej rodziny?

 

 

 • SŁOWNICTWO PRZYDATNE PRZY PISANIU ROZPRAWKI:

Formułowanie wstępu:

Interesuje mnie problem…; Warto rozważyć następujący problem…;  W mojej pracy postaram się przedstawić swoje refleksje; Spróbuję zastanowić się…; Postaram się udowodnić…; Moją ciekawość budzi…; Zaciekawia mnie…; Zagadnienie… zawsze mnie intrygowało. Próbowałem znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli w temacie wystąpi pojęcie określające uczucia, postawy człowieka, przeżycia – można ZACZĄĆ pracę OD DEFINICJI TEGO POJĘCIA.

Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU.

 Określenia służące osiąganiu spójności wypowiedzi – poza tym – ponadto – tymczasem – przede wszystkim – natomiast – choć – chociaż – mimo to – mimo tego – mimo że – ponieważ – dlatego – bo – gdyż – o czym świadczy – zatem – głównie – w dodatku – w gruncie rzeczy*

*Słownictwa porządkującego argumentację:
Zacznę od…;
Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…;
Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…;
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…;
Z jednej strony…, lecz z drugiej…;
Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…;
Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…;
Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…;
Weźmy więc pod uwagę…;
Na zakończenie rozpatrzmy…;
Z kolei przejdę do…;
Według mnie…;
Moim zdaniem…;
Myślę, że…;
Uważam, że…;
*wyrażanie opinii piszącego:
– sądzę, że – uważam , że – według mnie – w mojej opinii – z całą pewnością – moim zdaniem – jestem zdania – jestem przekonany, że – nie mam wątpliwości – z całą pewnością – nie znam w tej chwili odpowiedzi – nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania – prawdopodobnie – przypuszczalnie – niewątpliwie, – słusznie, – być może, – raczej, – w gruncie rzeczy, – na dobrą sprawę;
*potwierdzenie tezy 
– W świetle przetoczonych argumentów…
-Z tego, co napisałam/em wynika, że…
-Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
-Jak wynika z przetoczonych argumentów…

Praca domowa na 17 kwietnia 2021 r.

PRACA DOMOWA

1.Przygotować się do testu z Odrodzenia (Renesansu) plus geografia. zagadnienia poniżej

2. Napisać notki biograficzne (maksymalnie 4 zdania) do encyklopedii o Janie Kochanowskim i Mikołaju Koperniku (wkleić małe zdjęcie każdego z nic).

3. Ćwiczenie 7/160

Zagadnienia na sprawdzian:

 1. Czym był HUMANIZM?
 2. Co wiesz o Mikołaju Koperniku i jego teorii?/ str.97- wszystko z ramki
 3. Jakie było główne hasło Renesansu? (słowa Terencjusza).
 4. Jakie było główne motto  Renesansu i co oznaczało? /carpe diem
 5. Kogo zwykle  nazywamy “ojcem literatury polskiej” i dlaczego?/ plus cały cytat
 6. Wybitni przedstawiciele Renesansu w Polsce./ 103
 7. Najważniejsze fakty z życia Jana Kochanowskiego jego twórczość./ podręcznik do geografii
 8. Co to jest pieśń? Tematyka pieśni Jana Kochanowskiego./str. 115
 9. Co to jest fraszka? Tematyka fraszek Kochanowskiego./ str.123
 10. Geneza trenów ( jak doszło do ich napisania). Co to jest tren? Co wiesz o trenach Kochanowskiego?Filozofia stoicka, filozofia epikurejska( carpe diem)/ str. 149

     8.Kogo nazywamy “ojcem poezji polskiej ” i dlaczego?/ DOKŁADNIE

HISTORIA:

 1. Wymień powody, dla których XVI wiek zasługuje na miano „złotego wieku” w dziejach Polski.  /str. 91- DOKŁADNIE
 2. Wyjaśnij pojęcia: „dynastia”,”włoszczyzna”, „przywilej”,” spichlerz”,”dostatnio”” “demokracja szlachecka”/ str.90-94 ” mecenat”/ str.102
 3. Wymień 3 najważniejsze wydarzenia historyczne Odrodzenia/str.92

GEOGRAFIA:

Na podstawie broszurki, którą przygotowywałeś, napisz minimum 6 zdań o regionie , z którego pochodzi Twoja rodzina ( aby zachęcić amerykańskiego kolegę do odwiedzenia tego regionu w Polsce)

 

 

 

 

 

Przygotowania do pisania rozprawki.

 • SŁOWNICTWO PRZYDATNE PRZY PISANIU ROZPRAWKI:

Formułowanie wstępu:

Interesuje mnie problem…; Warto rozważyć następujący problem…;  W mojej pracy postaram się przedstawić swoje refleksje; Spróbuję zastanowić się…; Postaram się udowodnić…; Moją ciekawość budzi…; Zaciekawia mnie…; Zagadnienie… zawsze mnie intrygowało. Próbowałem znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli w temacie wystąpi pojęcie określające uczucia, postawy człowieka, przeżycia – można ZACZĄĆ pracę OD DEFINICJI TEGO POJĘCIA.

Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU.

 Określenia służące osiąganiu spójności wypowiedzi – poza tym – ponadto – tymczasem – przede wszystkim – natomiast – choć – chociaż – mimo to – mimo tego – mimo że – ponieważ – dlatego – bo – gdyż – o czym świadczy – zatem – głównie – w dodatku – w gruncie rzeczy*

*Słownictwa porządkującego argumentację:
Zacznę od…;
Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…;
Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…;
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…;
Z jednej strony…, lecz z drugiej…;
Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…;
Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…;
Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…;
Weźmy więc pod uwagę…;
Na zakończenie rozpatrzmy…;
Z kolei przejdę do…;
Według mnie…;
Moim zdaniem…;
Myślę, że…;
Uważam, że…;
*wyrażanie opinii piszącego:
– sądzę, że – uważam , że – według mnie – w mojej opinii – z całą pewnością – moim zdaniem – jestem zdania – jestem przekonany, że – nie mam wątpliwości – z całą pewnością – nie znam w tej chwili odpowiedzi – nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania – prawdopodobnie – przypuszczalnie – niewątpliwie, – słusznie, – być może, – raczej, – w gruncie rzeczy, – na dobrą sprawę;
*potwierdzenie tezy 
– W świetle przetoczonych argumentów…
-Z tego, co napisałam/em wynika, że…
-Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
-Jak wynika z przetoczonych argumentów…

Praca domowa na 13 marca 2021

PRACA DOMOWA:

 1. ĆWICZENIA G-4/120, G-5 /121
 2. Wpisz do zeszytu 3 definicje szczęścia i podaj ich źródła.
 3. Jak rozumiesz słowa Jana Kochanowskiego pochodzące z jednej z jego pieśni:” Wszystko się dziwnie plecie /Na tym tu biednym świecie”.
 4. Zrób kopie(10) kartki ze słowami tygodnia.

 

 

 

 

 

Lekcja 27 lutego 2021

Na lekcji:

Odrodzenie – powtórka część I

Sylwetka Jan Kochanowskiego.

Co to jest pieśń? Pieśni Kochanowskiego- czyli filozofia Renesansu w pigułce.

Różnorodność tematyczna pieśni Jan Kochanowskiego.

Pieśni:

” Czego chcesz od nas Panie…”/str.115

“Pieśń o spustoszeniu Podola”.

Pieśń IX / KSIEGI WTÓRE”/ str.141

 

Czas, miejsce i okoliczności powstania pieśni.
Pieśni napisane przez Kochanowskiego zebrane zostały w dwóch zbiorach: Pieśni księgi dwoje i Pieśni kilka. Autor tworzył je przez blisko dwadzieścia lat, zarówno przebywając na dworach, jak i w Czarnolesie. Zbiór Pieśni księgi dwoje, który tworzy 49 utworów, wydany został w roku 1586, a więc już po śmierci autora.

O ile Fraszki Kochanowskiego można uznać za intymny pamiętnik samego poety, o tyle Pieśni stanowią jego oficjalny program poetycki i filozoficzny, który tworzony był przez ponad dwadzieścia lat i wzorowany na antycznym twórcy lirycznym – Horacym. Od swego mistrza zaczerpnął Kochanowski zarówno nazwę, jak i formę gatunkową swoich pieśni. Cała filozofia życiowa poety pochodzi od Horacego i jego twórczości.

Tematyka pieśni Kochanowskiego obejmuje utwory religijne, miłosne, patriotyczne, okolicznościowe, filozoficzne oraz światopoglądowe.

PRACA DOMOWA

 1. Przygotować się do testu z Odrodzenia cz.I
 2. Ćwiczenia: 3/118, 5/119, 3/134

Zagadnienia na test: Odrodzenie część I

 1. Wybitne osobistości epoki Odrodzenia /str.97
 2. . Co przyczyniło się do rozwoju renesansu w Polsce?/str.102
 3. Pojęcie”humanizm”.
 4. Jak rozumiesz słowa Terencjusza “Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”?
 5. Wybitni przedstawiciele Odrodzenia w Polsce(4)./str.103
 6. Sylwetka Mikołaja Kopernika (co o nim wiesz)
 7. Sylwetka Jana Kochanowskiego. Dlaczego nazywamy go “ojcem poezji polskiej?
 8. Kim był Mikołaj Rej? Dlaczego Mikołaj Rej zwykle uważany jest za “ojca literatury polskiej”?  Jak rozumiesz cytat:”A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
 9. Co to jest fraszka?/str.115
 10. Co to jest “pieśń”?/ str.123

Część historyczna:

1.Dlaczego wiek XVI nazywany jest ” złotym wiekiem ” w dziejach Polski?/str.91

2. Wymień 3 najważniejsze wydarzenia historyczne Odrodzenia/str.92

Pomocnik na sprawdzian:

HUMANIZM:Termin ten wywodzi się jeszcze z antyku, a konkretnie od słów rzymskiego komediopisarza Terencjusza “Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” Homo to po łacinie człowiek, zaś humanus oznacza ludzki. Humanizm jest więc prądem, który w przeciwieństwie do teocentrycznego średniowiecza, przyniósł fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z jego życiem, a więc także jego ciałem, potrzebami doczesnymi, rozrywkami i innymi radościami życia. Humanizm to także wiara w potęgę rozumu ludzkiego oraz przeświadczenie o konieczności poznania człowieka i praw rządzących przyrodą. Humanizm renesansowy jest ściśle powiązany z filozofią antyczną, przede wszystkim stoicyzmem (rozumowe uwolnione od zbędnych emocji spojrzenie na świat) i epikureizmem (rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia).

 

Mikołaj Rej:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty do przekazywania myśli za pomocą pisma-

 • niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia
 • polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny
 • jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie

Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy „ojcem poezji polskiej” ?

 • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów.
 • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
 • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
 • wygładził język Reja

-poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem
Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia. Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.

 

Praca domowa na 27 lutego 2021

Zachęcam:

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia : 3 i 4 str.126
 2. Napisz co twoim zdaniem ludzie cenią teraz najbardziej. Co w twoim życiu jest najważniejsze i dlaczego. Podaj przykłady. ( około 1 strony w zeszycie).
 3. Notatkiprzepisać do zeszytu:

Mikołaj Rej (1506-1569) – uznawany jest ( zwykle) za “ojca literatury polskiej” ponieważ:

pisał wyłącznie po polsku, przystosowując język ojczysty( polski) do przekazywania myśli za pomocą pisma

-niewykształcony, genialny samouk, poeta uznany za życia

– polszczyzna swoich utworów próbował przekazać to, co do tej pory wyrażano tylko za pomocą łaciny

– jego dzieła powstawały niemalże przez cale jego życie (“Krótka rozprawa…”, “Postylla”, “ Zwierzyniec”, “Psałterz Dawidów”, “ Żywot człowieka poczciwego”)

 

JAN KOCHANOWSKI – nazywany jest” ojcem poezji polskiej”.

 • stworzył poezje polska, wyzwalając ją od naśladownictwa łacińskich wzorów
 • gruntownie wykształcony (Akademia Krakowska, Padwa…)
 • sławę zyskał za życia i nie utracił do dzisiaj
 • poetycki talent w pełni objawiał się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich zasadę „carpe diem”(Horacy)

 

Jan Kochanowski (1530-1584) to poeta łacińsko- polski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od 1544 studia w Akademii Krakowskiej, później w Padwie. Liczne podróże po Europie, m.in. do Francji, Królewca, w których trakcie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie związany z dworami magnackimi.
Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mieszkał w Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił Treny, a następnie drugiej córki Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Zmarł nagle w Lublinie, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem Stefanem Batorym, pochowany został w Zwoleniu.