Lekcja 14 listopada 2020 r.

Na lekcji:

Powtórka wiadomości z Antyku.

Związki frazeologiczne pochodzące z Mitologii/str.23,24

Polskie symbole narodowe/prezentacja Damiana

Świętom Niepodległości- część II

 

GEOGRAFIA:
Zarys administracyjny Polski/ ciąg dalszy

Praca domowa:

Zapamietać znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z Mitologii/ z podręcznika

Uzupełnić kartkę ze słowem tygodnia:

ALTRUIZM-kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń.

Napisz (około 15 zdań) dlaczego twoim zdaniem Ikar nie posłuchał ojca? Sformułuj kilka rad, które można skierować do młodych ludzi, którzy chcą poznawać świat i spełniać marzenia/ napisać to w  zeszycie

Projekt z geografii/ Gracjan i Julia

Notatka o Biblii- przepisać do zeszytu:

Biblia- z greckiego – zwoje papirusu, księgi

I część – Stary Testament (XII – II w.p.n.e.)- ZBIOR KSIAG RELIGIJNYCH JUDAIZMU / po hebrajsku i aramejsku/powstawał ponad 1000 lat /stworzenie świata i dzieje narodu żydowskiego, najpierw przekazywany ustnie, potem na glinianych tabliczkach, pergaminie i papierze. Zawiera Dekalog (Dziesięcioro Przykazań), wykuty na 2 kamiennych tablicach. Zawiera wiele cennych opisów : początek świata, stworzenie pierwszych ludzi, potop

II Nowy Testament ( I w.n.e)- powstawał około 100 lat ZBIOR KSIAG RELIGIJNYCH CHRZEŚCIJAŃSTWA. Po grecku i aramejsku -przybliża naukę Jezusa Chrystusa. Pisali ja uczniowie Jezusa. Zawiera Ewangelie( opis życia i nauk Chrystusa), Listy Apostolskie, Dzieje Apostolskie , Apokalipsę św. Jana.

BIBLIA- jest dzielem literackim, źródło kultury europejskiej ( i polskiej)

 • zawiera podstawowe zasady moralne, uczy nas jak odróżniać dobro od zła
 • wielu pisarzy i poetów czerpało później z motywów biblijnych 
 • jest to zbiór fabuł anegdot i symboli
 • jest SACRUM- świętością

 

Lekcja 7 listopada 2020r.

Na lekcji:

1.Powtórka wiadomości z Antyku. 

2.Mit o Syzyfie. “syzyfowa praca” / https://www.youtube.com/watch?v=w0NldYXV-Ro.

3.Cesarstwo rzymskie. Narodziny chrześcijaństwa. Oglądanie fragmentów filmu “Quo vadis”.

Quo vadis” jest jedną z najważniejszych powieści w dorobku Henryka Sienkiewicza. Dzieło to cieszyło się olbrzymim uznaniem zarówno krajowych czytelników, jak i zagranicznych. Umieszczenie akcji w starożytnym Rzymie pod rządami Nerona, w okresie silnych prześladowań chrześcijan nadało mu uniwersalnej wymowy.

Akcja utworu rozgrywa się w ostatnich latach panowania Nerona (63-69), zaś epilog opisuje jego śmierć. W utworze bohaterowie historyczni (np. Petroniusz, Neron, Poppea) współistnieją z postaciami fikcyjnymi (Ligia, Marek Winicjusz, Ursus itd.). W tych ściśle określonych realiach ukazana została historia miłości przedstawiciela rzymskiego patrycjatu oraz wywodzącej się z pogańskiego ludu kobiety, którą wychowano w myśl zasad religii chrześcijańskiej.

Głównym celem Sienkiewicza było ukazanie w „Quo vadis” dwu równolegle istniejących światów, a więc i kultur, i rodzajów wartości – rzymskich pogan oraz wyznawców Chrystusa. W pierwszym z nich zdaje się panować wszechobecne zepsucie i dowolność moralna – gdy jedni ludzie stają się bogami, inni umierają w męczarniach, z biedy lub po prostu przez okrucieństwo swoich panów (niewolnicy). Z pewnością wymowa dzieła Henryka Sienkiewicza jest ponadczasowa, a jej szczególną zaletę stanowi podkreślenie ogromnego, fundamentalnego znaczenia wartości w ludzkim życiu

4.Związki frazeologiczne pochodzące z Antyku / str. 22

5.BIBLIA prezentacja Oliwki

Polska droga do niepodległości- 11 listopada- NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 

 

GEOGRAFIA:

1.Polska- podział administracyjny.

2.Sąsiedzi Polski.

Sąsiadujemy z siedmioma państwami: od zachodu z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą, Białorusią i Litwą, a w lądowej części północnej granicy z obwodem kaliningradzkim, który jest częścią Rosji.

 • Polska jest krajem położonym w środku Europy, co ma swoje dobre i złe strony.
 • Symbolami państwowymi Polski są: biało‑czerwona flaga, herb przedstawiający Orła Białego na czerwonym tle oraz hymn.
 • Terytorium Polski dzieli się na 16 województw. Te zaś dzielą się na powiaty, a te z kolei na gminy.

PRACA DOMOWA

 1. Geografia: przeczytać w podręczniku str. 4 i 5, wydrukować odpowiednio dużą mapkę pokazującą Polskę i jej sąsiadów ( wkleić do zeszytu)
 2. Język polski.*Napisz (około 10 zdań) jak rozumiesz pojęcie “patriotyzm”, kogo nazywamy patriotą. W jaki sposób ty okazujesz swój patriotyzm? *Ćwiczenie G-1/24, G-3/25, G-4/25( na podstawie tabelki ze stron 23-24).* Powtórzyć wiadomości o Mitologii i mitach.
 3. Historia – Polskie symbole narodowe- prezentacja Damian

 

Lekcja 31 października 2020r.

Na ostatniej lekcji omawialiśmy:

Narodziny teatru w starożytnej Grecji. Prezentacja: Nicole/https://docs.google.com/presentation/d/15Dh-Vm6cM59LoCQ97TTUVu3Ku6HxM6sF_fCPyuAMcCs/edit#slide=id.p

Sport w starożytnej Grecji. Igrzyska olimpijskie (starożytne i nowożytne). Prezentacja  Eryka

Mitologia i mity. Przypomnienie mitu o Prometeuszu/” prometeizm”, “prometejski czyn”,” puszka Pandory”

Mit o Dedalu i Ikarze/ str. 21

 

Praca domowa:

1. Napisz (około 10 zdań) jak sądzisz , czy bogowie słusznie ukarali Prometeusza za jego czyn. Uzasadnij swoją opinię. / napisać do zeszytu

2. Ćwiczenia: 1,2,3 str.22/ pisemnie w zeszycie

Ćwiczenie II str.22 / w podręczniku

3. Wydrukować tekst (dołączony tydzień temu) przypowieści o Prometeuszu i umieścić w folderze

Prezentacje na następna lekcję:

Olivia: Biblia- z jakich części się składa, co każda z nich zawiera, dlaczego jest taka ważna, najstarsze tłumaczenia Biblii, związki frazeologiczne pochodzące z Biblii 

Kuba: Chrzest Polski ( jaka była Polska przed przyjęciem chrztu, od kogo przyjęliśmy chrzest, jak to mogło wyglądać, co nam to dało, co to zmieniło)

 

Lekcja 31 października 2020r.

Na ostatniej lekcji omawialiśmy:

Narodziny teatru w starożytnej Grecji. Prezentacja Nicole/https://docs.google.com/presentation/d/15Dh-Vm6cM59LoCQ97TTUVu3Ku6HxM6sF_fCPyuAMcCs/edit#slide=id.p

Sport w starożytnej Grecji. Igrzyska olimpijskie (starożytne i nowożytne). Prezentacja  Eryka

Mitologia i mity. Przypomnienie mitu o Prometeuszu/” prometeizm”, “prometejski czyn”,” puszka Pandory”

Mit o Dedalu i Ikarze/ str. 21

 

Praca domowa:

1. Napisz (około 10 zdań) jak sądzisz , czy bogowie słusznie ukarali Prometeusza za jego czyn. Uzasadnij swoją opinię. / napisać do zeszytu

2. Ćwiczenia: 1,2,3 str.22/ pisemnie w zeszycie

Ćwiczenie II str.22 / w podręczniku

3. Wydrukować tekst ( dołączony tydzień temu) przypowieści o Prometeuszu i umieścić w folderze

Prezentacje:

Olivia: Biblia- z jakich części się składa, co każda z nich zawiera, dlaczego jest taka ważna, najstarsze tłumaczenia Biblii, związki frazeologiczne pochodzące z Biblii 

Kuba: Chrzest Polski ( jaka była Polska przed przyjęciem chrztu, od kogo przyjęliśmy chrzest, jak to mogło wyglądać, co nam to dało, co to zmieniło)

 

 

 

Lekcja 24 października 2020r.

Na lekcji:

Uczniowie przedstawili swoje prezentacje:

Osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian.

Architektura Starożytności. Prządki kolumn i ich przykłady,

Co to jest mit? Czym jest mitologia”, greccy i rzymscy bogowie.   / https://www.youtube.com/watch?v=HnwsUyJUwUc

Omawialiśmy mit o Prometeuszu –  https://www.youtube.com/watch?v=KhdJ8OLeLnQ

Związki frazeologiczne:“prometeizm”, “prometejski czyn”, “puszka Pandory”

Poznawaliśmy cyfry rzymskie.

PRACA DOMOWA

1. Uzupełnij poniższy tekst i przepisz do zeszytu:

Prometeusz jest jednym z greckich  ……………. .

To on stworzył ludzi, lepiąc ich z …………………

Sprawił też, że powstała cywilizacja – dał ludziom

……………………. . Bogowie, nie chcąc dopuścić do potęgi

ludzkości, użyli podstępu, tworząc piękną kobietę o imieniu  ……….. . 

Ożenił się z nią ……………., brat Prometeusza.

To właśnie jego żona spowodowała nieszczęścia na ziemi, otworzyła bowiem beczkę (puszkę). Prometeusz odpłacił się bogom sprawiając, że bóg …………..  nietrafnie wybrał części zwierzęcia przeznaczą na ofiary.

Prometeusz został za to ukarany: przykuto go do skały …………….i drapieżny ptak wyjada mu………….., która potem odrasta. 

2. Z jakiego mitu pochodzi powiedzenie (związek frazeologiczny)- “puszka Pandory”Wyjaśnij znaczenie tego związku i ułóż z nim zdanie. /w zeszycie   

3.Wejdź na poniższy link, przeczytaj tekst Jana Parandowskiego i wykonaj ćwiczenia 1  i 2.1/ prawdziwe zdania wpisać do zeszytu

     https://epodreczniki.pl/a/prometeusz—ludzki-bog/D9q1vPnPN

GRACJAN i NICOLE- prezentacje

Tekst mitu o Prometeuszu ( z naszej ostatniej lekcji):

MIT O PROMETEUSZU Prometeusz należał do tytanów. To on ulepił z gliny człowieka. Dał mu życie, a tym samym i duszę. Ludzie jednak byli dość nieporadnymi istotami. Nie potrafili okiełznać przyrody, nie radzili sobie z otaczającym ich światem. Prometeusz widząc to, niczym dobry i mądry ojciec, zaczął szkolić ludzi w łowach, pokazywał proste rzemieślnicze prace. Chciał także, aby ludzie posiadali ogień. Zeus jednak nie zgodził się na to z obawy przed niezależnością ludzi. Ale Prometeusz traktował ludzi jak swoje własne dzieci. Patrzył na ich ciężki żywot i serce mu się kroiło. Wiedział, ze poniesie za to karę, ale mimo wszystko odważył się wykraść bogom ogień i podarować go ludziom. Ta niesubordynacja bardzo rozgniewała zarówno Zeusa, jak i innych bogów. Bogowie więc postanowili stworzyć cudnej piękności kobietę, nadać jej imię Pandora, co dosłownie oznaczało dar bogów. Miał to być dar dla Prometeusza. W ręku Pandora trzymała tajemniczą puszkę. Tak wyposażoną kobietę Hermes zniósł na ziemię i postawił przed drzwiami tytana. Sprytny Prometeusz jednak wyczuł podstęp i odprawił kobietę. Niestety, Prometeusz posiadał brata, był to głupiutki Epimeteusz. Pandora dotarła i do jego chaty. Ten ujrzawszy taką piękność od razu ją poślubił i ciekawy jej posagu otworzył puszkę(beczkę). I stało się nieszczęście. Z puszki bowiem wydostały się na zewnątrz, do ludzkiego świata wszystkie choroby, nieszczęścia, smutki, łzy. Prometeusz rozgniewał się na bogów i postanowił się na nich zemścić. W tym celu zabił woła i podzielił go na dwie części. Jedną z nich miał wybrać Zeus jako odświętną ofiarę ludzi na cześć bogów. Prometeusz użył fortelu. Mięso woła przykrył suchą skórą, natomiast kości – grubym tłuszczem. Zeus nie spodziewał się tego i wybrał tę część z tłuszczem. Wielkie było jego zdziwienie, gdy okazało się, że pod spodem są same kości. Ale jeszcze większy był jego gniew. Z zemsty rozkazał przykuć Prometeusza do skały Kaukazu. Co dzień przylatywał sęp i wyżerał tytanowi wątrobę, która co dzień odrastała. Z tej męki wybawił tytana dopiero Herkules.

Lekcja 17 i 19 października 2020r.

Na lekcji omawialiśmy źródła kultury europejskiej/ podręcznik literacki od strony 6 do 12

 • chrześcijaństwo z korzeniami w kulturze żydowskiej
 • kultura starożytnych Greków 
 • kultura starożytnych Rzymian

Praca domowa:

 1. Przeczytaj informacje w książce; str.8-12
 2. Ćwiczenie 1 i 2 str.13/ zrobić zdjęcie wykonanego ćwiczenia i przesłać mi jako text do piątku wieczorem
 3. Prezentacje na sobotnią lekcję: Teatr grecki- Nicole C. , Sport w starożytnej Grecji  igrzyska olimpijskie  dawniej i dziś, bieg maratoński)- Eryk, Architektura antyczna, budowle dawne i dzisiejsze w stylu klasycznym, kolumny doryckie, jońskie i korynckie)- Alex, Osiągnięcia starożytnych cywilizacji, co nam dały: Starożytny Rzym i Starożytna Grecja-Nicole L.

        

 

.          

Witam serdecznie Uczniów klasy IX

Witam serdecznie Rodziców i Uczniów klasy IX w nowym roku szkolnym 2020/2021!

 

Na ostatniej lekcji 10 października:

 • Zapoznawaliśmy się
 • Temat lekcji: Jak piszemy listy?/ Epistolografia to sztuka pisania listów. Adresat (odbiorca)- to ten do kogo piszemy list. Nadawca to ten kto pisze list.

Praca domowa: Napisać list do wychowawczyni zachowując jego właściwą strukturę ( omawiana na lekcji). List ma zawierać 3 akapity (paragrafy), należy opisać w nich: informacje o sobie, zainteresowania, oczekiwanie  czego chcesz nauczyć się w polskiej szkole i co ja powinnam o Tobie wiedzieć. List należy przesłać do mnie mailem- [email protected] do soboty ze swojego konta gmail.

WIELLKANOC 2020

Drodzy Rodzice, Kochani Maturzyści,
z okazji Świąt Wielkanocnych, które w szczególny sposób oddają sens naszej egzystencji, które uczą jak upadać i podnosić się każdego dnia… szczególnych Świąt, które na wiosnę przynoszą nam nadzieję, że mimo trudności, ciemnych stron księżyca, czasami niemożności realizacji naszych pomysłów, zamierzeń, widzimy sens naszego życia i pracy…, dni, które wskazują drogę do zmartwychwstania, do odradzania się do dobrego życia…

życzę zdrowia, ciepła rodzinnego i wiosennego, jak najszybszego powrotu normalności, żeby przetrwać ten trudny okres, aby Pan Jezus Zmartwychwstały przyniósł nam nadzieję i wiarę na przyszłość.

 

 

Do zobaczenia niebawem na Skypie:)

Zachęcam do wirtualnego odwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego:

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html

https://www.1944.pl/artykul/1944-topografia.-interaktywna-mapa-powstania-war,4829.html

 

A oto moje propozycje do obejrzenia, najlepiej rodzinnego, na weekend:

“Miasto ruin”polski krótkometrażowy film animowany z 2010 w reżyserii Damiana Nenowa w 3ds max; przedstawia zburzoną i wyludnioną Warszawę z perspektywy lotu wiosną 1945. Obraz był reklamowany w mediach jako pierwsza na świecie cyfrowa rekonstrukcja zniszczonego miasta. 

Miasto 44″ Jerzego Komasy – (od lat 15)to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji./ trailer poniżej

Zalecenia na najbliższy tydzień/ ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE!

Mam nadzieję, że wszyscy są bezpieczni i czuja się dobrze.

Oto moje propozycje związane z przygotowaniami do matury:

Jedyne o co  proszę aby, to aby  pracować nad pisemną pracą maturalna i powiadamiać mnie o postępach w jej pisaniu.

Kilka osób już zakończyło pisanie pracy- BRAWO!

Proponuję aby grupowo łączyć się na przykład na SKYPE, albo indywidualnie, powtarzać odpowiedzi na pytania maturalne, w tym tygodniu zestawy: 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25/ całe szczęście udało nam się już wszystko omówić:)

W razie potrzeby zaczniemy pracować w trybie Google Classroom, do którego wszyscy jesteśmy już podłączeni:) Ale na to mamy jeszcze czas. ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE!!!

 

 

Format okładki pracy – poniżej/na (ozdobnej) okładce proponuję umieścić zdjęcie związane z tematem pracy.

——————————————————————————————————————————————————

Akademia Jana Pawła II

South Amboy, NJ

KLASA XI

Wychowawczyni: Małgorzata Janiszewska-Tadej

Rok szkolny 2019/2020

 

MATURA 2020

 

 

TUTAJ TRZEBA NAPISAĆ CAŁY TYTUŁ PRACY/dużymi, ozdobnymi literami

 

 

 

Tutaj zdjęcie zgodne z tematem pracy

 

 

 

 

 

 

Twoje imię i nazwisko/ na dole strony

 ————————————————————————————————————————————————-