Lekcja 19 lutego 2022r.

Temat 1: „Nie masz winy bez kary”, niewspółmierność winy do kary w balladach Adama Mickiewicza. Ballada „Lilie”. /tekst i streszczenie poniżej

Temat 2: Cechy dramatu romantycznego, „Dziady część II” /tekst w podręczniku

 

Praca domowa:

  1. Napisz w zeszycie plan ramowy ballady „Lilie”. / pomocą będzie kartka z lekcji
  2. Ćwiczenia 6 i 7 str.45

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/streszczenie-1063.html

 

 

 

Lekcja 11 lutego 2022r.

Na lekcji:

  1. „Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza- początek polskiego Romantyzmu.
  2. Ballada jako gatunek synkretyczny. Cechy ballady.
  3. Ballada „Romantyczność”- powtórzenie i utrwalenie.
  4. Geneza ballady „Świtezianka”. 
  5. Miłość, zdrada i kara za wiarołomstwo w balladzie „Świtezianka”                                                                        „Wszak kto przysięgę naruszy/Ach biada jemu, za życia biada/I biada jego złej duszy”.

Praca domowa

1.Napisz plan wydarzeń – ballada „Świtezianka”/ 2 kartki z lekcji

2. Wyraź pisemnie swoją opinie: czy kara, która spotkała strzelca była adekwatna do jego czynu (zdrady)? Jak oceniasz postępowanie dziewczyny? 

TEKSTY BALLAD

„Romantyczność”-https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-romantycznosc.html

 

” Świezianka„- https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html