Sprawdzian z Oświecenia

Zagadnienia na sprawdzian z Oświecenia:

 

  1. Wymień 5 ważnych wydarzeń historyczne polskiego Oświecenia. /str.208
  2. Główne przyczyny upadku państwa polskiego./ str.216
  3. Rozbiory Polski: w jakich latach, przyczyny i jakie państwa w nich uczestniczyły./ str. 206 i 207
  4. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, empiryzm, dydaktyzm / str. 213
  5. Wady i zalety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Osiągnięcia jego czasów. str 217-219 plus notatki
  6. Główne założenia Konstytucji 3 Maja 1791r./ str. 206