Praca domowa na 17 kwietnia 2021

PRACA DOMOWA

1.Przygotować się do testu z Odrodzenia( Renesansu) plus geografia. zagadnienia poniżej

2. Napisać notki biograficzne (maksymalnie 4 zdania) do encyklopedii o Janie Kochanowskim i Mikołaju Koperniku (wkleić małe zdjęcie każdego z nic).

3. Ćwiczenie 7/160

Zagadnienia na sprawdzian:

 1. Czym był HUMANIZM?
 2. Co wiesz o Mikołaju Koperniku i jego teorii?/ str.97- wszystko z ramki
 3. Jakie było główne hasło Renesansu? (słowa Terencjusza).
 4. Jakie było główne motto  Renesansu i co oznaczało? /carpe diem
 5. Kogo zwykle  nazywamy “ojcem literatury polskiej” i dlaczego?/ plus cały cytat
 6. Wybitni przedstawiciele Renesansu w Polsce./ 103
 7. Najważniejsze fakty z życia Jana Kochanowskiego jego twórczość./ podręcznik do geografii
 8. Co to jest pieśń? Tematyka pieśni Jana Kochanowskiego./str. 115
 9. Co to jest fraszka? Tematyka fraszek Kochanowskiego./ str.123
 10. Geneza trenów ( jak doszło do ich napisania). Co to jest tren? Co wiesz o trenach Kochanowskiego?Filozofia stoicka, filozofia epikurejska( carpe diem)/ str. 149

     8.Kogo nazywamy “ojcem poezji polskiej ” i dlaczego?/ DOKŁADNIE

HISTORIA:

 1. Wymień powody, dla których XVI wiek zasługuje na miano „złotego wieku” w dziejach Polski.  /str. 91- DOKŁADNIE
 2. Wyjaśnij pojęcia: „dynastia”,”włoszczyzna”, „przywilej”,” spichlerz”,”dostatnio”” “demokracja szlachecka”/ str.90-94 ” mecenat”/ str.102
 3. Wymień 3 najważniejsze wydarzenia historyczne Odrodzenia/str.92

GEOGRAFIA:

Na podstawie broszurki, którą przygotowywałeś, napisz minimum 6 zdań o regionie , z którego pochodzi Twoja rodzina ( aby zachęcić amerykańskiego kolegę do odwiedzenia tego regionu w Polsce)

 

 

 

 

 

Przygotowania do pisania rozprawki.

 • SŁOWNICTWO PRZYDATNE PRZY PISANIU ROZPRAWKI:

Formułowanie wstępu:

Interesuje mnie problem…; Warto rozważyć następujący problem…;  W mojej pracy postaram się przedstawić swoje refleksje; Spróbuję zastanowić się…; Postaram się udowodnić…; Moją ciekawość budzi…; Zaciekawia mnie…; Zagadnienie… zawsze mnie intrygowało. Próbowałem znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli w temacie wystąpi pojęcie określające uczucia, postawy człowieka, przeżycia – można ZACZĄĆ pracę OD DEFINICJI TEGO POJĘCIA.

Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU.

 Określenia służące osiąganiu spójności wypowiedzi – poza tym – ponadto – tymczasem – przede wszystkim – natomiast – choć – chociaż – mimo to – mimo tego – mimo że – ponieważ – dlatego – bo – gdyż – o czym świadczy – zatem – głównie – w dodatku – w gruncie rzeczy*

*Słownictwa porządkującego argumentację:
Zacznę od…;
Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…;
Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…;
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…;
Z jednej strony…, lecz z drugiej…;
Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…;
Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…;
Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…;
Weźmy więc pod uwagę…;
Na zakończenie rozpatrzmy…;
Z kolei przejdę do…;
Według mnie…;
Moim zdaniem…;
Myślę, że…;
Uważam, że…;
*wyrażanie opinii piszącego:
– sądzę, że – uważam , że – według mnie – w mojej opinii – z całą pewnością – moim zdaniem – jestem zdania – jestem przekonany, że – nie mam wątpliwości – z całą pewnością – nie znam w tej chwili odpowiedzi – nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania – prawdopodobnie – przypuszczalnie – niewątpliwie, – słusznie, – być może, – raczej, – w gruncie rzeczy, – na dobrą sprawę;
*potwierdzenie tezy 
– W świetle przetoczonych argumentów…
-Z tego, co napisałam/em wynika, że…
-Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
-Jak wynika z przetoczonych argumentów…