Praca domowa na 13 marca 2021

PRACA DOMOWA:

  1. ĆWICZENIA G-4/120, G-5 /121
  2. Wpisz do zeszytu 3 definicje szczęścia i podaj ich źródła.
  3. Jak rozumiesz słowa Jana Kochanowskiego pochodzące z jednej z jego pieśni:” Wszystko się dziwnie plecie /Na tym tu biednym świecie”.
  4. Zrób kopie(10) kartki ze słowami tygodnia.