Praca domowa z 23 stycznia 2021

Lekcja:

 1. Powtórka ze Średniowiecza.
 2. Tło historyczne epoki Odrodzenia- Alex prezentacja. /https://www.youtube.com/watch?v=-dSnWfLnNR8
 3. Temat: Epoka Odrodzenia (Renesansu) kierowała się zasadami humanizmu.  Na czym polega ten prąd filozoficzny, literacki i artystyczny?  Co znaczą słowa rzymskiego komediopisarza Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”?                                                                                HUMANIZM– to prąd umysłowy, literacki i artystyczny, który w przeciwieństwie do Średniowiecza, przyniósł zainteresowanie człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z życiem ludzkim. Swoimi korzeniami HUMANIZM tkwi w ANTYKU. Renesansowy humanista to człowiek odważny w poszukiwaniu prawdy, wszechstronnie wykształcony, znający obce języki, historię, gramatykę, patriota.Hasło rzymskiego komediopisarza Terencjusza” Człowiekiem jestem i nic co. Ludzkie nie jest mi obce”oznacza zainteresowanie wszystkimi sferami życia człowieka.

  Motto ludzi Renesansu „Carpe diem”- chwytaj dzień”.

  https://view.genial.ly/5f7a062073991b0cf5732a62/presentation-renesans

 4. Geografia- Ukształtowanie powierzchni Polski.

Praca domowa:

 1. Przeczytać w podręczniku str.90-92, Ćwiczenie 1/93
 2. Nagrać filmik z kimś z rodziny, aby zaprezentować na lekcji ( Wasze pytanie- Ich odpowiedź, albo Ich wypowiedź): kiedy rodzina przyleciała do Ameryki, dlaczego i skąd przyleciała, jaki to region, opis regionu i jego ciekawych miejsc, zachęcenie- dlaczego ten region jest wart odwiedzenia.
 3. GEOGRAFIA-  przygotować się do sprawdzianu, podręcznik: punkty 1,2,5, strona 4-7

Praca domowa /z lekcji 16 stycznia 2021r.

 

 

PRACA DOMOWA:

1. Ćwiczenia: 9/82, 2 i 3/88

2. Prezentacja – Alex

2. Przygotować się do powtórki, sprawdzianu, ze Średniowiecza- zagadnienia i poniżej/ pomocnik powtórkowy- poniżej 

Powtórka ze Średniowiecza cz.II:

 1. Zasługi Kazimierza Wielkiego.
 2. Wymień 5 -6 najważniejszych wydarzeń historycznych polskiego Średniowiecza. /48
 3. Jakie były okoliczności przyjęcia przez Polskę chrztu i jakie było znaczenie tego wydarzenia dla kultury polskiej?/ podręcznik plus notatka( poniżej)
 4. Wymień i omów 3 wzorce osobowe Średniowiecza.  Kim był Zawisza Czarny?
 5. Kogo nazywamy asceta? Przedstaw treść Legendy o św. Aleksym.
 6. Wymień i omów trzy najstarsze zabytki języka polskiego.
 7. Dlaczego wśród średniowiecznych utworów „Bogurodzica” zajmuje wyjątkowe miejsce?
 8. Czym jest „Dagome Iudex”?
 9. „O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty, jako pierwszy polski , podpisany przez autora, utwór o tematyce świeckiej.
 10. Co to jest „savoir- vivre?/79

POMOCNIK POWTÓRKOWY

Pierwszym polskim dokumentem jest-DAGOME IUDEX-, w którym Mieszko I oddaje Polskę pod opiekę papieża (około 990 roku).

Chrzest Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=aXkg2tcdpB8

Wczesne ośrodki państwowe na ziemiach polskich powstały w połowie IX wieku. Główne plemiona to: Polanie (Wielkopolska) i Wiślanie (Małopolska)

– pierwszy historyczny władca zapisany w dokumentach to Mieszko I

– w roku 965 Mieszko I zawarł porozumienie z czeskim księciem Bolesławem I  (z Przemyślidów), odprawił 7 dotychczasowych żon i poślubił córkę Bolesława Dobrawę (Dąbrówkę). Dzięki temu mógł wraz całym krajem przyjąć od Czechow wiarę w obrządku zachodniorzymskim.

 Chrzest – 966

Chrzest przyjęliśmy z Rzymu za pośrednictwem Czech

Korzyści:

weszliśmy w sferę wpływów zachodnioeuropejskich

-język i alfabet łaciński ułatwił przenikanie do Polski dobrze rozwiniętej kultury grecko- rzymskiej

– dwór książęcy uczył się od kościoła sztuki administrowania młodym państwem

– uniezależniliśmy się (na krótko) od Niemców

– zbliżyliśmy się do Czechów, od których przejęliśmy podstawowe słownictwo związane z wiarą (ksiądz, ołtarz, ofiara)

– z jednej strony upadła stara oryginalna kultura słowiańska (zakazano dawnych obrzędów religijnych, śpiewania pieśni pogańskich) , wielu ludzi straciło życie broniąc swych starych wierzeń.

 

Księga Henrykowska” to powstała w XIII w. kronika Opactwa Cystersów w Henrykowie – spisana po łacinie. Jednak w jej treści znajduje się zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim: „Day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, które w transkrypcji można zapisać: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Tak miał się zwrócić osiadły na Dolnym Śląsku czeski rycerz Boguchwał do swej żony, gdy ta mełła ziarno na ręcznych żarnach.

Oryginalna „Księga Henrykowska” jest przechowywana w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 9 października 2015 r. została wpisana na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

 

„O zachowaniu się przy stole”Przecława Słoty ( WIERSZ O CHLEBOWYM STOLE) / podręcznik str.79

Jest to najstarszy zachowany wiersz polski o tematyce świeckiej i pierwszy utwór, którego autor podpisał się własnym imieniem. Powstał na początku XV wieku, a najstarsza znana kopia została sporządzona ok. roku 1415. Utwór liczy 114 wersów. Tematycznie wiąże się z kulturą dworsko-rycerską; jest literackim świadectwem przejmowania przez polskie dwory możnowładcze obyczajowości feudalnej Zachodu. Wiersz zawiera wskazówki co do kultury biesiadnej oraz głosi cześć kobiety. Autorem był prawdopodobnie Przecław Słota z Gosławic, szlachcic z ziemi łęczyckiej .

Savoir- vivre- zasady dobrego wychowania i ich znajomość

Najpierw Słota zwraca się do Boga o natchnienie, opisuje co jest na stole w czasie uczty wszystko z pola i gospodarstwa- chleb, mięso, piwo., miody). Daje rady jak zachowywać się przy stole.

W Średniowieczu jedzono proste potrawy ze zbóż i zwierząt hodowlanych i dzikich, a także produkty z lasu i sadu/ grzyby, maliny, orzechy, miód, jabłka, śliwki, gruszki, wiśnie, czereśnie. Używano dużo soli do konserwacji jedzenia

Slota zwraca się do rycerzy i władców, aby z szacunkiem i miłością odnosili się do kobiet. Na koniec prosi Boga o miłość i radość.

 

 

Praca domowa / z lekcji 9 stycznia 2021 r.

PRACA DOMOWA

1.Nauczyć się tego co było na ostatniej lekcji/ Trzy wzorce osobowe Średniowiecza (asceta, rycerz i władca) Legenda o św. Aleksym, trzy najstarsze zabytki języka polskiego.

2. Ćwiczenie II/64

3.Napisz skąd pochodzi powiedzenie”polegać jak na Zawiszy”. Co  ono oznacza? Czy  można na Tobie polegać jak na Zawiszy? Podaj przykłady.

4.Przepisz do zeszytu streszczenie Legendy o św. Aleksym.

ASCETA to człowiek , który z własnego wyboru ćwiczył się w cnocie, pokorze.

asceta

1. człowiek, który poprzez umęczenie swojego ciała chce zapewnić sobie oczyszczenie z grzechów i życie wieczne w niebie;
2. człowiek prowadzący bardzo surowy tryb życia, wyrzekający się przyjemności i wygód;

Przykładem ascety w Średniowieczu był św. Aleksy.

Legenda o św. Aleksym” bohater, rzymski panicz, jest ascetą, który porzucił swoje bogate życie (książęce pochodzenie), zrezygnował z wygód, miłości i rodziny, ubrał się w żebracze łachmany  i ruszył w świat , w podróż ku jednemu celowi: osiągnięciu szczęścia wiecznego.

 Mając 24 lata ożenił się na prośbę ojca z królewną Famijaną. Zaraz po ślubie zostawił żonę, rozdał wszystko co miał i tułał się po świecie. Pokutował za grzechy, z całego serca wypełniał obowiązki chrześcijanina i cierpliwie znosił upokorzenia i pogardę (nawet od rodziny, która przez wiele lat nie wiedziała z kim ma do czynienia nie szczędziła leżącemu pod schodami zniewag). Z tęsknotą czekał na śmierć, która była tylko przejściem do lepszego życia, tam miał odebrać nagrodę za umartwianie się i życie w biedzie na ziemi. Tak umartwiał się przez szesnaście lat., narażony na ciągłe upokorzenia. Przeczuwając szybką śmierć w liście spisał dzieje swojego życia. Kiedy zmarł w całym mieście rozdzwoniły się dzwony. Jego odejściu do nieba towarzyszyły niezliczone cudy, a wieść o zdarzeniu rozgłaszał mały chłopiec. Do ciała zaczęły nawet przybywać procesje, ponieważ miało moc uzdrawiające. Przybywali kardynałowie, biskupi, kapłani, a nawet sam cesarz. Kiedy zauważono kartkę w jego dłoni wielu próbowało ją wyciągnąć, dopiero jego żonie się udało i świat dowiedział się kim był ten żebrak.

 

Święty Aleksy– swoim życiem potwierdził, że żywot ascety jest słuszną drogą. Po śmierci przy jego ciele wydarzyły się liczne cuda, co potwierdziło świętość Aleksego i miało zachęcić do naśladowania jego postępowania.

Jest to utwór parenetyczny– ukazuje wzór do naśladowania.

 

TRZY NAJSTARSZE ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO

GEOGRAF BAWARSKI niemieckie dzieło z IX w., zawiera pierwsze polskie wyrazy- nazwy plemion między Wisłą a Odrą (Opolanie, Dziadoszanie)

KSIEGA HENRYKOWSKAkronika z XIII w., opisująca po łacinie dzieje zakonu cystersów  w Henrykowie. Zawiera pierwsze polskie zdanie: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” (daj, ja będę rozcierał ziarno w żarnach , a ty odpocznij- mąż Bogwał do żony.

BOGURODZICA wersja ustna z XIII w., pisemna z XV. PIERWSZY ORYGINALNY (nie tłumaczony z innego języka) pierwszy utwór w języku polskim o CECHACH ARTYSTYCZNYCH

 – śpiewano ją w ważnych dla kraju chwilach (bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku), jest to modlitwa skierowana do Syna Bożego (Chrystusa). Matka Boża i Jan Chrzciciel są pośrednikami między człowiekiem a Jezusem.  Treścią modlitwy są typowe dla Średniowiecza pragnienia: pobożne życie na ziemi, po śmierci pójście do raju.

Cała pieśń liczy 20 zwrotek, które powstawały prawdopodobniej od XIII do XIV w. Najstarszy odpis Bogurodzicy, pochodzący z początku XV wieku, znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

        język utworu jest archaiczny– to znaczy, że wyrazy i konstrukcje uległy zmianie, lub wyszły z użycia                                                                                                                 

 Pierwszym polskim dokumentem jest-DAGOME IUDEX-, w którym Mieszko I oddaje Polskę pod opiekę papieża (około 990 roku).

 

Komunikat

Drodzy Rodzice, 

Mam nadzieję, że okres świąteczny był dla Was czasem spokojnym. Życzę Wam i Waszym bliskim wspaniałego Nowego Roku, bez kłopotów i trosk, w zdrowiu i radości, wypełnionego słonecznymi dniami. 

Pragnę poinformować, że zdecydowaliśmy poczekać jeszcze z powrotem Akademii do budynku szkolnego. Nie chcemy niepotrzebnie narażać naszej polskiej Rodziny na ryzyko związane z zarażeniem Covid 19, który coraz częściej zagląda do naszych domów. Na razie przedłużamy termin do 23 stycznia, ale będziemy obserwować sytuację związaną z otwarciem szkół w South Amboy, które zaplanowane jest na 19 stycznia. Tymczasem kontynuować będziemy zajęcia wirtualne. Oczywiście będziemy na bieżąco informować o kolejnych decyzjach. 

Z wyrazami szacunku, 
Joanna Moczulski
Dyrektor
Akademia Jana Pawła II