Lekcja 12 grudnia 2020 r.

Praca domowa:

1. Przeczytać str.44-47

2. Wypisać ( w punktach) zasługi króla Kazimierza Wielkiego( str.46) i królowej Jadwigi ( str.47).

3. Ćwiczenia: III i IV str.50

4. Przygotować (do zaprezntowania na lekcji) nagranie życzeń ( maksymalnie 30 sekund) dla wszystkich z Akademii Jana Pawła II w South Amboy.