Lekcja 21 listopada 2020r.

PRZYPOMINAM, ŻE 28 LISTOPADA NIE MAMY LEKCJI:)

 

Na lekcji:

Powtarzaliśmy wiadomości dotyczące Biblii.

Omawialiśmy przypowieść o synu marnotrawnym.

GEOGRAFIA

Regiony Polski. REGION POMORSKI./omówienie, prezentacja

 

Praca domowa

Ćwiczenie 4 str.32 (do zeszytu)

Napisz, czego twoim zdaniem uczy nas przypowieść o synu marnotrawnym? 

Lekcja 14 listopada 2020 r.

Na lekcji:

Powtórka wiadomości z Antyku.

Związki frazeologiczne pochodzące z Mitologii/str.23,24

Polskie symbole narodowe/prezentacja Damiana

Świętom Niepodległości- część II

 

GEOGRAFIA:
Zarys administracyjny Polski/ ciąg dalszy

Praca domowa:

Zapamietać znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z Mitologii/ z podręcznika

Uzupełnić kartkę ze słowem tygodnia:

ALTRUIZM-kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń.

Napisz (około 15 zdań) dlaczego twoim zdaniem Ikar nie posłuchał ojca? Sformułuj kilka rad, które można skierować do młodych ludzi, którzy chcą poznawać świat i spełniać marzenia/ napisać to w  zeszycie

Projekt z geografii/ Gracjan i Julia

Notatka o Biblii- przepisać do zeszytu:

Biblia- z greckiego – zwoje papirusu, księgi

I część – Stary Testament (XII – II w.p.n.e.)- ZBIOR KSIAG RELIGIJNYCH JUDAIZMU / po hebrajsku i aramejsku/powstawał ponad 1000 lat /stworzenie świata i dzieje narodu żydowskiego, najpierw przekazywany ustnie, potem na glinianych tabliczkach, pergaminie i papierze. Zawiera Dekalog (Dziesięcioro Przykazań), wykuty na 2 kamiennych tablicach. Zawiera wiele cennych opisów : początek świata, stworzenie pierwszych ludzi, potop

II Nowy Testament ( I w.n.e)- powstawał około 100 lat ZBIOR KSIAG RELIGIJNYCH CHRZEŚCIJAŃSTWA. Po grecku i aramejsku -przybliża naukę Jezusa Chrystusa. Pisali ja uczniowie Jezusa. Zawiera Ewangelie( opis życia i nauk Chrystusa), Listy Apostolskie, Dzieje Apostolskie , Apokalipsę św. Jana.

BIBLIA- jest dzielem literackim, źródło kultury europejskiej ( i polskiej)

  • zawiera podstawowe zasady moralne, uczy nas jak odróżniać dobro od zła
  • wielu pisarzy i poetów czerpało później z motywów biblijnych 
  • jest to zbiór fabuł anegdot i symboli
  • jest SACRUM- świętością

 

Lekcja 7 listopada 2020r.

Na lekcji:

1.Powtórka wiadomości z Antyku. 

2.Mit o Syzyfie. „syzyfowa praca” / https://www.youtube.com/watch?v=w0NldYXV-Ro.

3.Cesarstwo rzymskie. Narodziny chrześcijaństwa. Oglądanie fragmentów filmu „Quo vadis”.

Quo vadis” jest jedną z najważniejszych powieści w dorobku Henryka Sienkiewicza. Dzieło to cieszyło się olbrzymim uznaniem zarówno krajowych czytelników, jak i zagranicznych. Umieszczenie akcji w starożytnym Rzymie pod rządami Nerona, w okresie silnych prześladowań chrześcijan nadało mu uniwersalnej wymowy.

Akcja utworu rozgrywa się w ostatnich latach panowania Nerona (63-69), zaś epilog opisuje jego śmierć. W utworze bohaterowie historyczni (np. Petroniusz, Neron, Poppea) współistnieją z postaciami fikcyjnymi (Ligia, Marek Winicjusz, Ursus itd.). W tych ściśle określonych realiach ukazana została historia miłości przedstawiciela rzymskiego patrycjatu oraz wywodzącej się z pogańskiego ludu kobiety, którą wychowano w myśl zasad religii chrześcijańskiej.

Głównym celem Sienkiewicza było ukazanie w „Quo vadis” dwu równolegle istniejących światów, a więc i kultur, i rodzajów wartości – rzymskich pogan oraz wyznawców Chrystusa. W pierwszym z nich zdaje się panować wszechobecne zepsucie i dowolność moralna – gdy jedni ludzie stają się bogami, inni umierają w męczarniach, z biedy lub po prostu przez okrucieństwo swoich panów (niewolnicy). Z pewnością wymowa dzieła Henryka Sienkiewicza jest ponadczasowa, a jej szczególną zaletę stanowi podkreślenie ogromnego, fundamentalnego znaczenia wartości w ludzkim życiu

4.Związki frazeologiczne pochodzące z Antyku / str. 22

5.BIBLIA prezentacja Oliwki

Polska droga do niepodległości- 11 listopada- NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 

 

GEOGRAFIA:

1.Polska- podział administracyjny.

2.Sąsiedzi Polski.

Sąsiadujemy z siedmioma państwami: od zachodu z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą, Białorusią i Litwą, a w lądowej części północnej granicy z obwodem kaliningradzkim, który jest częścią Rosji.

  • Polska jest krajem położonym w środku Europy, co ma swoje dobre i złe strony.
  • Symbolami państwowymi Polski są: biało‑czerwona flaga, herb przedstawiający Orła Białego na czerwonym tle oraz hymn.
  • Terytorium Polski dzieli się na 16 województw. Te zaś dzielą się na powiaty, a te z kolei na gminy.

PRACA DOMOWA

  1. Geografia: przeczytać w podręczniku str. 4 i 5, wydrukować odpowiednio dużą mapkę pokazującą Polskę i jej sąsiadów ( wkleić do zeszytu)
  2. Język polski.*Napisz (około 10 zdań) jak rozumiesz pojęcie „patriotyzm”, kogo nazywamy patriotą. W jaki sposób ty okazujesz swój patriotyzm? *Ćwiczenie G-1/24, G-3/25, G-4/25( na podstawie tabelki ze stron 23-24).* Powtórzyć wiadomości o Mitologii i mitach.
  3. Historia – Polskie symbole narodowe- prezentacja Damian

 

Lekcja 31 października 2020r.

Na ostatniej lekcji omawialiśmy:

Narodziny teatru w starożytnej Grecji. Prezentacja: Nicole/https://docs.google.com/presentation/d/15Dh-Vm6cM59LoCQ97TTUVu3Ku6HxM6sF_fCPyuAMcCs/edit#slide=id.p

Sport w starożytnej Grecji. Igrzyska olimpijskie (starożytne i nowożytne). Prezentacja  Eryka

Mitologia i mity. Przypomnienie mitu o Prometeuszu/” prometeizm”, „prometejski czyn”,” puszka Pandory”

Mit o Dedalu i Ikarze/ str. 21

 

Praca domowa:

1. Napisz (około 10 zdań) jak sądzisz , czy bogowie słusznie ukarali Prometeusza za jego czyn. Uzasadnij swoją opinię. / napisać do zeszytu

2. Ćwiczenia: 1,2,3 str.22/ pisemnie w zeszycie

Ćwiczenie II str.22 / w podręczniku

3. Wydrukować tekst (dołączony tydzień temu) przypowieści o Prometeuszu i umieścić w folderze

Prezentacje na następna lekcję:

Olivia: Biblia- z jakich części się składa, co każda z nich zawiera, dlaczego jest taka ważna, najstarsze tłumaczenia Biblii, związki frazeologiczne pochodzące z Biblii 

Kuba: Chrzest Polski ( jaka była Polska przed przyjęciem chrztu, od kogo przyjęliśmy chrzest, jak to mogło wyglądać, co nam to dało, co to zmieniło)

 

Lekcja 31 października 2020r.

Na ostatniej lekcji omawialiśmy:

Narodziny teatru w starożytnej Grecji. Prezentacja Nicole/https://docs.google.com/presentation/d/15Dh-Vm6cM59LoCQ97TTUVu3Ku6HxM6sF_fCPyuAMcCs/edit#slide=id.p

Sport w starożytnej Grecji. Igrzyska olimpijskie (starożytne i nowożytne). Prezentacja  Eryka

Mitologia i mity. Przypomnienie mitu o Prometeuszu/” prometeizm”, „prometejski czyn”,” puszka Pandory”

Mit o Dedalu i Ikarze/ str. 21

 

Praca domowa:

1. Napisz (około 10 zdań) jak sądzisz , czy bogowie słusznie ukarali Prometeusza za jego czyn. Uzasadnij swoją opinię. / napisać do zeszytu

2. Ćwiczenia: 1,2,3 str.22/ pisemnie w zeszycie

Ćwiczenie II str.22 / w podręczniku

3. Wydrukować tekst ( dołączony tydzień temu) przypowieści o Prometeuszu i umieścić w folderze

Prezentacje:

Olivia: Biblia- z jakich części się składa, co każda z nich zawiera, dlaczego jest taka ważna, najstarsze tłumaczenia Biblii, związki frazeologiczne pochodzące z Biblii 

Kuba: Chrzest Polski ( jaka była Polska przed przyjęciem chrztu, od kogo przyjęliśmy chrzest, jak to mogło wyglądać, co nam to dało, co to zmieniło)