Etapy pisania pracy maturalnej- przypomnienie

 

Etapy pisania pracy maturalnej- bardzo proszę się ich trzymać

 

 • 22 lutegoprzekazanie planu pracy maturalnej drogą mailową jako google docs
 • 29 lutego przekazanie (przesłanie – google docs) I wersji pracy
 • 7 marca – 21marca praca nad ostateczną wersją
 • 21 marca oddanie 2 oprawionych egzemplarzy pracy maturalnej (ze zdjęciami, ilustracjami, wzbogaconej odpowiednimi cytatami)

Praca domowa na 29 lutego 2020

Pracę maturalną piszemy z radością!

Na lekcji omawialiśmy poetów wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Słuchaliśmy pieśni ze słowami Baczyńskiego.

PRACA DOMOWA
1. Nauczyć się na sprawdzian zestawy 22-24
2. Ćwiczenie 3 str.77
P O M O C N I K    M A T U R Z Y S T Y
*Słownictwa porządkującego argumentację:
Zacznę od…;
Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…;
Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…;
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…;
Z jednej strony…, lecz z drugiej…;
Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…;
Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…;
Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…;
Weźmy więc pod uwagę…;
Na zakończenie rozpatrzmy…;
Z kolei przejdę do…;
Według mnie…;
Moim zdaniem…;
Myślę, że…;
Uważam, że…;
*wyrażanie opinii piszącego:
– sądzę, że – uważam , że – według mnie – w mojej opinii – z całą pewnością – moim zdaniem – jestem zdania – jestem przekonany, że – nie mam wątpliwości – z całą pewnością – nie znam w tej chwili odpowiedzi – nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania – prawdopodobnie – przypuszczalnie – niewątpliwie, – słusznie, – być może, – raczej, – w gruncie rzeczy, – na dobrą sprawę;
*potwierdzenie tezy
W świetle przetoczonych argumentów…
-Z tego, co napisałam/em wynika, że…
-Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
-Jak wynika z przetoczonych argumentów…

Praca domowa na 22 lutego 2020

DO MATURY PRZYGOTOWUJEMY SIĘ Z UŚMIECHEM NA USTACH!!!

Na ostatniej lekcji:

 • powtarzaliśmy zestawy maturalne 11-17
 • uczniowie pisali sprawdzian przedmaturalny
 • omawialiśmy różne formy ruchu oporu w czasie II wojny światowej/str.62
 •  Temat: Wrzesień 1939r. w literaturze polskiej/od strony 67 (Broniewski , Staff, Gałczyński, Słonimski), ćwiczenia na str.71

PRACA DOMOWA

1. Przygotwać się do testu: zestawy 17-23

2  Ćwiczenia: 3 str.71 i G-3 str.73

P O M O C N I K   M A T U R Z Y S T Y:

Lista najbardziej typowych zapowiedzi UŻYCIA CYTATÓW, które można wykorzystać:

 • Opinię tę potwierdzają słowa bohatera:…
 • Moją tezę poprzeć mogą słowa samego autora:…
 • Chciałbym odwołać się do słów głównej bohaterki:…
 • Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:…
 • W tym miejscu narzucają się znane słowa:…
 • Oto, co na ten temat twierdzi znana badaczka epoki:…
 • Oto przykład takiej wypowiedzi:…
 • W utworze tym znalazłem fragment….
 • Przytoczę słynne słowa bohatera:…
 • Niech te słowa będą argumentem:…
 • Pozwolę sobie zobrazować tę myśl cytatem:…
 • Duże wrażenie zrobiły na mnie słowa:…
 • Lubię wracać do zdania:…
 • W rozmowie z żoną (ukochaną, bratem, ojcem) bohater stwierdza:…
 • Niewiarygodne, jak wciąż aktualne słowa…
 • Trudno zgodzić się z taką oto tezą…
 • Przytoczę ten argument, ale po to, by go obalić

Kiedy chcesz przywołać słowa bohatera literackiego:

 • …i właśnie wtedy padają  słowa…
 • W takiej sytuacji bohater mówi…
 • Przypomnę, że bohater wypowiadał się na ten temat…
 • Główny bohater zadeklarował swoją postawę, mówiąc…
 • Poglądy bohatera ujawniają następujące słowa…
 • Wśród wielu ciekawych wypowiedzi wagę przykładam do następujących:…
 • Credo postaci brzmi tak…
 • Bohater tak naprawdę ujawnił się w słowach…

A oto komentarze ­następujące po zacytowanych słowach:

 • … stwierdza sam bohater.
 • … zauważył autor w autobiografii.
 • … powiedział kiedyś znany filozof.
 • … rozpoczyna swój monolog główny bohater.

WYWIADÓWKA 8 lutego/ PRACA DOMOWA

PRZYPOMINAM, ŻE PRZEZ NASTĘPNE  4 TYGODNIE ZAJĘCIA NASZEJ KLASY BĘDĄ  KOŃCZYŁY SIĘ

O GODZINIE 2PM

Przypominam o WYWIADÓWCE 8 LUTEGO /bardzo proszę aby wszyscy Rodzice byli obecni

12:45 – SPOTAKNIE Z PANIĄ DYREKTOR NA DUŻEJ SALI

1:00 – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCZYNIĄ W KLASIE

 

PRZYPOMINAM ABY UCZNIOWIE Z ICH MAILA WYSYŁALI MI WYBRANE TEMATY PRAC MATURALNYCH (NIE tylko sam numer)

 

Praca domowa na 8 lutego:

 1. Opracować zestawy maturalne 11-16
 2. PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTU- zestawy 6-10
 3. Przeczytać w podręczniku str.58-64, wypisać do zeszytu: udział Polaków  w bitwach II wojny światowej(64)