Sobota 14 grudnia

Oto kilka informacji odnośnie najbliższej soboty:

  • uczniowie powinni ubrać się odświętnie (na biało i granatowo lub świątecznie)
  • do 12:30 odbywa ją się typowe zajęcia lekcyjne, plus próba piosenki na jasełka- PROSZĘ ABY UCZNIOWIE PRZYNIEŚLI PODRĘCZNIKI DO KLASY III LICEUM
  • 12:20- szkolna wigilia na dużej sali

PRACA DOMOWA:/ podręcznik do klasy III

1. Jak doszło do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku?

2. Wymień najważniejsze wydarzenia i osiagnięcia II Rzeczpospolitej.

3. Wyjaśnij pojęcia: kubizm, surrealizm, abstrakcjonizm, dadaizm.