Boże Narodzenie 2018

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole..

Jest taki wieczór, kiedy gasną spory, wieczór , gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…

To noc wyjątkowa…Jedyna…Niepowtarzalna…

NOC BOŻEGO NARODZENIA

W tę jedną i niepowtarzalną Noc życzę 

obfitych łask i błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Małgorzata Janiszewska Tadej

Wigilia Szkolna

Bardzo proszę aby jutro uczniowie byli elegancko, świątecznie ubrani. Chłopcy białe koszule, dziewczęta świąteczny strój.

Zajęcia odbywają się w godzinach jak zwykle.

Proszę aby uczniowie przynieśli książkę do klasy II liceum i zeszyt.

Zagadnienia na lekcje 8 grudnia 2018r.

Na ostatniej lekcji :

  • powtarzaliśmy wiadomości dotyczące Oświecenia
  • poznawaliśmy tło historyczne Romantyzmu

Praca domowa:

  1. Przygotować się do testu z Oświecenia/pomocne będą wiadomości i ćwiczenia ze stron 226-229
  2. Ćwiczenia: IIIstr. 9, 1 str.10

Zagadnienia na test w przysłym tygodniu:

  1. Wymień najważniejsze wydarzenia  historyczne Oświecenia/ str. 206-208( rozbiory z datami, Konstytucja 3 maja- plus rok,powstanie kościuszkowskie, Legiony Dąbrowskiego)
  2. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, empiryzm, mecenat, morał
  3. Wymień przyczyny upadku Polski w XVIII w./ str. 216
  4. Wady i zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego./ str. 217-219 plus zeszyt
  5. Co to jest bajka? Treść bajki ” Ptaszki w klatce”- na pamięć. Co to jest alegoria? Wyjaśnij alegoryczne znaczenie bajki „Ptaszki w klastce”. / str.232-233 plus zeszyt
  6. Jak doszło do powstania polskiego hymnu narodowego, kto jest autorem tekstu hymnu?/ str. 257

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA URODZINOWE KWIATY I ŚLICZNA RAMKĘ NA ZDJECIE 🙂