Boże Narodzenie 2018

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole..

Jest taki wieczór, kiedy gasną spory, wieczór , gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…

To noc wyjątkowa…Jedyna…Niepowtarzalna…

NOC BOŻEGO NARODZENIA

W tę jedną i niepowtarzalną Noc życzę 

obfitych łask i błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Małgorzata Janiszewska Tadej


Posted in Bez kategorii by with no comments yet.

Wigilia Szkolna

Bardzo proszę aby jutro uczniowie byli elegancko, świątecznie ubrani. Chłopcy białe koszule, dziewczęta świąteczny strój.

Zajęcia odbywają się w godzinach jak zwykle.

Proszę aby uczniowie przynieśli książkę do klasy II liceum i zeszyt.


Posted in Bez kategorii by with no comments yet.

Zagadnienia na lekcje 8 grudnia 2018r.

Na ostatniej lekcji :

  • powtarzaliśmy wiadomości dotyczące Oświecenia
  • poznawaliśmy tło historyczne Romantyzmu

Praca domowa:

  1. Przygotować się do testu z Oświecenia/pomocne będą wiadomości i ćwiczenia ze stron 226-229
  2. Ćwiczenia: IIIstr. 9, 1 str.10

Zagadnienia na test w przysłym tygodniu:

  1. Wymień najważniejsze wydarzenia  historyczne Oświecenia/ str. 206-208( rozbiory z datami, Konstytucja 3 maja- plus rok,powstanie kościuszkowskie, Legiony Dąbrowskiego)
  2. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, empiryzm, mecenat, morał
  3. Wymień przyczyny upadku Polski w XVIII w./ str. 216
  4. Wady i zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego./ str. 217-219 plus zeszyt
  5. Co to jest bajka? Treść bajki ” Ptaszki w klatce”- na pamięć. Co to jest alegoria? Wyjaśnij alegoryczne znaczenie bajki “Ptaszki w klastce”. / str.232-233 plus zeszyt
  6. Jak doszło do powstania polskiego hymnu narodowego, kto jest autorem tekstu hymnu?/ str. 257

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA URODZINOWE KWIATY I ŚLICZNA RAMKĘ NA ZDJECIE 🙂


Posted in Bez kategorii by with no comments yet.