WYCIECZKA- podziękowanie

Bardzo dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu naszej ubiegłotygodniowej wycieczki do Cirque du Soleil. Bardzo cenię sobie Państwa pomoc.

Widząc zadowolone twarze naszej Młodzieży i ich dojrzałe zachowanie, cieszę się, że udało nam się zorganizować tę wycieczkę.

Rodzice jak zwykle wspaniali, młodzież- na piątkę!!!

Praca domowa na 27 kwietnia 2018r.

Przypominam o pracy domowej na piątek:

  1. Napisz rozprawkę na temat: Czy aktualne są słowa Jana Kochanowskiego ” Nie porzucaj nadzieje jakoć się kolwiek dzieje”? – na podstawie własnych doświadczeń, książek i filmu./ wydrukowane, minimum 2 strony.

       2. Przygotować się do II części testu z Renesansu:

  • Wybitni przedstawiciele Renesansu w Polsce./ str.103
  • Najważniejsze fakty z życia Jana Kochanowskiego jego twórczość./ podręcznik do geografii
  • Co to jest pieśń? Tematyka pieśni Jana Kochanowskiego./str. 115
  • Co to jest fraszka? Tematyka fraszek Kochanowskiego./ str.123
  • Co to jest tren? Co wiesz o trenach Kochanowskiego?/ str. 149

 

Praca domowa na 13 kwietnia 2018 r.

Praca domowa:

  1. Ćwiczenie 5/107, ćwiczenia I i V /114
  2. Przygotować się do testu z Renesansu (Odrodzenia)/zagadnienia podane na lekcji

W najbliższy piątek- I część testu. Po wycieczce – II

Test na najbliższy piątek:

      1.  Wymień powody, dla których XVI wiek zasługuje na miano „złotego wieku” w dziejach Polski.  /str. 91- DOKŁADNIE

2. Wyjaśnij pojęcia: „ dynastia”,”włoszczyzna”, „przywilej”,” spichlerz”,”dostatnio” ” „demokracja szlachecka”/ str.90-94 ” mecenat”/ str.102

3. Czym był HUMANIZM?

4. Co wiesz o Mikołaju Koperniku i jego teorii?/ str.97- wszystko z ramki

4. Jakie było główne hasło Renesansu? (słowa Terencjusza).

5. Jakie było główne motto  Renesansu i co oznaczało? /carpe diem

6. Kogo nazywamy „ojcem literatury polskiej” i dlaczego?/ plus cały cytat

7.Kogo nazywamy „ojcem poezji polskiej ” i dlaczego?/ DOKŁADNIE

8. Wymień 3 ważne wydarzenia historyczne polskiego Odrodzenia./str.91,92

 

 

Praca domowa na 6 kwietnia 2018- przypomnienie

Przypominam o projekcie na piątek:

Projekt z geografii : / ma być gotowy na 6 kwietnia

  • przygotować „reklamówkę”(pamphlet) regionu Polski , z którego pochodzi rodzina, w postaci papierowej harmonijki, która zwierać będzie : nazwę miasta lub regionu i umiejscowienie jej na mapie Polski, ciekawe informacje o mieście (regionie Polski), zdjęcia zabytków i miejsc z podpisami. ” Broszurka” ta ma zachęcić do odwiedzenia miasta lub regionu. 

 

Egzamin Seal of Biliteracy

Fundacja Dobra Polska Szkoła zaprasza w piątek 6 kwietnia o godzinie 20:20 (8:20pm) na spotkanie z Marzanną Owiński pt. “Wszystko o Seal of Biliteracy”.  Seal of Biliteracy jest wyróżnieniem za znajomość języków obcych, w tym języka polskiego, które uczniowie szkół średnich stanu New Jersey mogą otrzymać, kiedy kończą szkołę. Tzw. pieczęć dwujęzyczności jest wprowadzana do szkół i okręgów szkolnych na warunkach danego stanu. Jest to wyróżnienie nieobowiązkowe, tylko dla tych, którzy są w stanie udowodnić biegłość językową w dowolnym języku, przynajmniej na poziomie intermediate-high, czyli według europejskich kryteriów, B-1. Uczniowie ci muszą zdać odpowiedni egzamin lub przygotować portfolio. Seal w New Jersey w pełni wdrożono w 2017 r. z udziałem 80 okręgów szkolnych. Wyróżnienie otrzymało już około 1900 uczniów.
Ponieważ to wyróżnienie jest wprowadzane do szkół na zasadzie woluntaryjnej, bardzo ważną rolę odgrywają rodzice i sami uczniowie, którzy muszą się o nie ubiegać. Marzanna Owiński opowie na spotkaniu o szczegółach egzaminu, procesie ubiegania się i akceptowanych testach.