Praca domowa na 2 lutego 2018/ Zagadnienia na sprawdzian

Na ostatniej lekcji:

 • uczniowie pisali test z historii / CHRZEST POLSKI
 • omawialiśmy najważniejsze cech epoki Renesansu/ str. 98
 • wyjaśnialiśmy najważniejsze pojęcia związane z tą epoką takie jak humanizm, mecenat, reformacja
 • omawialiśmy trzy okresy polskiego Renesansu
 • oglądaliśmy filmy : WYBITNE OSOBOWOŚCI RENESANSU, MIKOŁAJ KOPERNIK 

 

PRACA DOMOWA

1. Wypisz wybitnych przedstawicieli polskiego Renesansu./ str.103

2. Ćwiczenia II i III str. 104/na podstawie informacji z lekcji, oraz poprzednich stron podręcznika

3.Przygotować się do sprawdzianu ( testu) – pytania poniżej.

 

SPRAWDZIAN- ZAGADNIENIA:

 

       1.  Wymień powody, dla których XVI wiek zasługuje na miano „złotego wieku” w dziejach Polski./ str. 91

       2. Wyjaśnij pojęcia: „ dynastia”,”włoszczyzna”, „przywilej”,” spichlerz”,”dostatnio” / str.93.94

      3. Czym był HUMANIZM

      4. Jakie było główne hasło Renesansu? (słowa Terencjusza).

     5. Jakie było główne motto  Renesansu i co oznaczało? /carpe diem

 

Praca domowa na 26 stycznia 2018

Na poprzedniej lekcji:

 • powtarzaliśmy wiadomości z poprzednich lekcji/ jako przygotowanie do sprawdzianu
 • uczniowie pisali sprawdzian ze Średniowiecza
 • omawialiśmy tło historyczne epoki Renesansu/od str. 90( hold pruski, unia polsko-litewska, konfederacja warszawska, Rzeczpospolita Obojga Narodów)
 • mówiliśmy o wybitnych osobowościach epoki Renesansu (Odrodzenia)

Praca domowa:

 1. Przygotować się do testu z historii – CHRZEST POLSKI/ podręcznik, notatki plus  informacje na kartkach
 2. UCZNIOWIE NIEOBECNI NA PORZEDNIEJ LEKCJI BEDĄ PISALI  zaległy SPRAWDZIAN (Z POPRZEDNIEJ LEKCJI).
 3. Ćwiczenia 1 i 2 str. 93
 4. Wypisać (w zeszycie) wybitne osobowości Renesansu, napisać notkę o M. Koperniku i wkleić do zeszytu jego zdjęcie. /str. 97

REKOLEKCJE dla młodzieży

Proszę o ewentualne zgłoszenia w najbliższy piątek/ 16 stycznia 2018
W dniach 17 – 18 lutego 2018 r.w Amerykańskiej Częstochowie odbędą się rekolekcje dla młodzieży szkół polonijnych.
 Rekolekcje skierowane są do uczniów klas VIII i Licealnych.
 Każda grupa musi mieć dorosłego opiekuna.
Koszt pobytu dla młodzieży wynosi $25, dla opiekunów $35 Czeki proszę wypisać na
Polish Supplementary School Council of America .
NOWY JA…
REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ POLONIJNYCH W USA
Amerykańska Częstochowa 17-18 lutego 2018r.
PLAN REKOLEKCJI
Sobota 17 lutego 2018 r.
9:00 – 10:00 – Zakwaterowanie w domu pielgrzyma AVE MARIA
10:45 – Przywitanie uczestników w kaplicy Matki Bożej – O. Tadeusz Lizinczyk OSPPE, Prowincjal& Dorota Andraka, Prezes CPSD
11:15 – 1:00KONFERENCJA o. DOMINIK + wprowadzenie do rekolekcji – Gorny Kosciol
1:00 – Lunch – Kafeteria
2:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( prowadzi Zespol) – słowo wprowadzenia O. Dominik – SPOWIEDZ – Gorny Kosciol
4:00  – 6:00I BLOK z RYMCERZAMI – Gorny Kosciol
6:00 – Kolacja
7:30 – Msza św. – O. DominikGorny Kosciol  (Zespół)
9:00 – 10:30II BLOK z RYMCERZAMI – Gorny Kosciol
 
 
Niedziela 18 lutego 2018 r.
8:30 – Modlitwy poranne – Gorny Kosciol  – O. Dominik
9:00 – Śniadanie – kafeteria
10:00 – 12:00III BLOK z RYMCERZAMI
12:30Msza ŚwiętaO. Dominik  – Gorny Kosciol  (zapraszamy na nią naszych rodziców)
2:00 PM – Lunch
3:00 PM – powrót do domu…

Sprawdzian -19 stycznia 2018r.

 

Oto zagadnienia na  sprawdzian -19 stycznia 2018/ proszę przygotować się na podstawie podręcznika i notatek w zeszycie 

 

 • Chrzest Polski
 • Trzy wzorce osobowe Średniowiecza: święty (asceta), rycerz, władca / jaki każdy z nich powinien być aby być wzorcem
 • Legenda o św. Aleksym
 • Trzy najstarsze zabytki języka polskiego i ich omówienie/KSIĘGA HENRYKOWSKA, GEOGRAF BAWARSKI, BOGURODZICA
 • O zachowaniu się przy stole– Przecława Słoty- jako pierwszy polski poradnik savoir vivre i pierwszy polskie utwór o charakterze świeckim

 

 

PRACA DOMOWA

 

 1. Co jedzono i pito w Polsce w okresie Średniowiecza?/ str. 79
 2. Ćwiczenia 2, 7 ( do zeszytu), 9( tabelka) str.82

 

***************************************************************************************************************************

WYKŁAD w PFK- 19 stycznia 2018

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA WYKŁAD KATARZYNY KOWALSKIEJ

„Jak wspomóc dziecko w drodze na studia w USA”

„Finansowanie studiów i pomoc finansowa”

19 STYCZNIA 2018 (PIĄTEK) GODZ 19:00 / PFK Clark

Wykład adresowany do rodziców i licealistów.

Omawia strukturę systemu wyższej edukacji w USA; proces składania podań na studia; pomoc w przygotowaniu dziecka do startu na wyższą uczelnię; podania na elitarne uczelnie oraz

Omawia koszt studiów, system pomocy finansowej dla studentów, wyliczanie oczekiwanego wkładu rodzinnego, stypendia polonijne.

Ważne informacje dla rodziców uczniów klas 9,10 i 11-tych umożliwiające odpowiednie dobranie zajęć dodatkowych w celu zwiększenia szans uczniów na dostanie się na elitarne uczelnie.

WSTĘP WOLNY