Praca domowa / z 13 listopada 2015

Praca domowa

  1. Przygotować się do testu:
  • Zasługi, zalety i wady Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Co to jest mit?/ treść mitów; o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze

2. Napisz, czym jest dla ciebie patriotyzm?/podaj przykłady i uzasadnij swoją opinię   ( w zeszycie, minimum 2 strony).


Posted in Bez kategorii by with no comments yet.

Praca domowa /z 6 listopada 2015

  1. Wypisać zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ( plus inne osiągnięcia epoki Oświecenia) bazując na podręczniku i ostatniej lekcji.
  2. Ćwiczenia: I  i II str. 221/222 , oraz ćwiczenie I str. 222

Posted in Bez kategorii by with no comments yet.

Praca domowa / z 30 października

  1. Przygotować sie do testu:
  • Biblia ( to co w podręczniku plus notatki)
  • Trzy najstarsze zabytki języka polskiego (notatki plus podręcznik)
  • Kogo nazywamy ascetą? Legenda o św. Aleksym.

2. Wypisać przedstawicieli Oświecenia w Polsce.

 

Przypominam chłopcom o projektach o Pułaskim i Kościuszce.

 


Posted in Bez kategorii by with no comments yet.